ΕΝ ΣΥΝΤΟΜΙΑ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΚΡΗΤΗΣ (ΕΤΕΠ-Κ)

Το Επιστημονικό και Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης (ΕΤΕΠ-Κ) ιδρύθηκε το 1993 με πρωτοβουλία του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), ενός από τα μεγαλύτερα Ερευνητικά Ιδρύματα της χώρας, με χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ελληνικής Κυβέρνησης και της Περιφέρειας Κρήτης. Προσαρμοσμένο στις μεταβαλλόμενες ανάγκες της περιφέρειας και στις ερευνητικές εξελίξεις των Ερευνητικών Ινστιτούτων του ΙΤΕ και των Ακαδημαϊκών και Ερευνητικών Ιδρυμάτων της Κρήτης, το ΕΤΕΠ-Κ προσφέρει, εκτός από τις εγκαταστάσεις και τις υπηρεσίες Θερμοκοιτίδας για νεοσύστατες εταιρείες που επιδιώκουν την αξιοποίηση της τεχνογνωσίας τους, εξειδικευμένες επαγγελματικές υπηρεσίες με στόχο να βοηθήσει και καθοδηγήσει τις νέες επιχειρήσεις να:

 • Επικεντρωθούν στην ανάπτυξη τεχνογνωσίας σε καινοτόμες τεχνολογίες.
 • Αξιολογήσουν και κατοχυρώσουν τα δικαιώματα της διανοητικής τους ιδιοκτησίας
 • Αποκτήσουν ισχυρότερη διαπραγματευτική ισχύ στην επιδίωξη της επίτευξης των επιχειρηματικών τους στόχων.
 • Μεταφέρουν και υλοποιήσουν την τεχνολογία τους μέσω της παραγωγής καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών.

Κύριοι Στόχοι του ΕΤΕΠ-Κ είναι:

 • Μεταφορά τεχνολογίας και εμπορική αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων
 • Αξιολόγηση διαχείριση και εμπορική αξιοποίηση δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας
 • Προώθηση και στήριξη επιχειρηματικότητας
 • Υποστήριξη και φιλοξενία καινοτόμων επιχειρήσεων
 • Κατάρτιση και επιμόρφωση στελεχών επιχειρήσεων

Θερμοκοιτίδα

Από το 1995 οπότε ιδρύθηκε και λειτούργησε η Θερμοκοιτίδα του ΕΤΕΠ-Κ, έχουν υποστηριχθεί περισσότερες από 60 επιχειρήσεις ως προς την ανάπτυξη των επιχειρηματικών επιδιώξεων τους.

Επιπλέον, έχει υλοποιήσει και υλοποιεί ένα μεγάλο αριθμό έργων ΕΤΑΚ σχετικά με την ενίσχυση της Επιχειρηματικότητας και ιδιαίτερα της νεανικής και ακαδημαϊκής επιχειρηματικότητας, την Περιφερειακή Ανάπτυξη και την Καινοτομία, τον Τουρισμό, τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, τη Διαχείριση Διανοητικής Ιδιοκτησίας κ.α. Ιδιαίτερα υποστηρίζονται νέοι δυνητικοί επιχειρηματίες, ομάδες φοιτητών και αποφοίτων για την ανάπτυξη της επιχειρηματικής τους ιδέας.

Οι δραστηριότητες του ΕΤΕΠ-Κ βρίσκονται σε 2 κτίρια στα οποία στεγάζονται σήμερα περισσότερες από 25 επιχειρήσεις και φορείς. Τα κτίρια αυτά, συνολικής επιφάνειας 2000 τ.μ. περίπου, βρίσκονται στις εγκαταστάσεις του ΙΤΕ, στην περιοχή Βασιλικά Βουτών, 7 χλμ από το κέντρο του Ηρακλείου, δίπλα στα νέα κτίρια του Πανεπιστημίου Κρήτης και του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου.

Tο ΕΤΕΠ-Κρήτης είναι:

 • Mέλος της Παγκόσμιας Ένωσης Επιστημονικών Πάρκων και Περιοχών Καινοτομίας (IASP)
 • Mέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Κέντρων Κινητικότητας Ερευνητών EURAXESS

Τις δραστηριότητες του ΕΤΕΠ-Κ διαχειρίζεται η Εταιρεία Διαχείρισης και Ανάπτυξης του Επιστημονικού & Τεχνολογικού Πάρκου Κρήτης Α.Ε. (ΕΔΑΠ/ΕΤΕΠ-Κ Α.Ε.), η οποία ιδρύθηκε το Δεκέμβριο του 1993.

>Γενικές Συνελεύσεις - Ισολογισμοί ΕΔΑΠ-ΕΤΕΠΚ Α.Ε.

ΣΤΕΛΕΧΗ

ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΑΪΤΑΚΗΣΠτυχίο Χημείας (Πανεπιστήμιο Αθήνας) και μεταπτυχιακές σπουδές σε  Οινολογία & Βιοτεχνολογία και σε Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ) (Πανεπιστήμιο Βρυξελών).

Διευθυντής ΕΤΕΠ-Κ και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας Διαχείρισης & Ανάπτυξης ΕΤΕΠ-Κ από το 2005.

Στην εταιρεία MINOTECH Biotechnology διετέλεσε Διευθυντής  από το 1996 έως το 1999, Διευθυντής Μάρκετινγκ από το 1999 έως το 2000 και Υπεύθυνος Διασφάλισης Ποιότητας από το 1999 μέχρι σήμερα.

Υπεύθυνος έργων:  Δημιουργία Κέντρου Μεταφοράς Τεχνολογίας στο ΕΤΕΠ-Κ (1997-2001) και Δημιουργία Θερμοκοιτίδας Επιχειρήσεων (1997-2000).

Υπεύθυνος έργου RITTS Κρήτης (1997-2000), Σύμβουλος σε άλλα έργα RIS/RITTS στην Ελλάδα.

Σύμβουλος σε έργα σχεδιασμού και ανάπτυξης Επιστημονικών Τεχνολογικών Πάρκων & Θερμοκοιτίδων Επιχειρήσεων σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Συμμετοχή με δράσεις Μεταφοράς Τεχνολογίας και Ενίσχυσης Επιχειρηματικότητας στο έργο “Πρόγραμμα Καινοτόμων Ενεργειών Κρήτης” (CRINNO, 2003-2005) και στο έργο “Περιφερειακός Πόλος Καινοτομίας Κρήτης” (2007-2008).

Συμμετοχή σε μεγάλο αριθμό εθνικών και ευρωπαϊκών έργων σχετικών με Επιχειρηματικότητα, Περιφερειακή Καινοτομία, Μεταφορά Τεχνολογίας και Διαχείριση Διανοητικής Ιδιοκτησίας.

Μέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου EURAXESS Network.

Εθνικό Σημείο Επαφής για το 7ο ΠΠ (Πρόγραμμα PEOPLE).

Τετραετής εμπειρία στη βιομηχανία οίνου και ζύθου.

Lead auditor, ISO 9000.

Περισσότερο από 20 χρόνια εμπειρία σε Μεταφορά & Αξιοποίηση Τεχνολογίας, Διαχείριση Διανοητικής Ιδιοκτησίας, Επιχειρηματικότητα, Περιφερειακή Ανάπτυξη & Καινοτομία.Δρ. ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛΟ Γιώργος Παπαμιχαήλ είναι διδάκτωρ του Πανεπιστήμιου του Εδιμβούργου, με βασικές και μεταπτυχιακές σπουδές στην Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων (Παν. Hertfordshire, Γλασκώβης και Sussex-SPRU, Μ. Βρετανία). Καθ' όλη την διάρκεια των διδακτορικών του σπουδών ήταν υπότροφος του Economic and Social Research Council (ESRC), ενώ είναι μέλος του INNOGEN - ESRC Centre for Social and Economic Research on Innovation in Genomics μέχρι και σήμερα.

Είναι Σύμβουλος Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας στο Ίδρυμα Τεχνολογία και Έρευνας (ΙΤΕ) / Επιστημονικό και Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης (ΕΤΕΠ-Κ) από το 2004 έως και σήμερα. Κατά την διάρκεια αυτή έχει υλοποιήσει πλήθος εθνικών και Ευρωπαϊκών έργων Ε&ΤΑ που σχετίζονται με την υποστήριξη νεοφυούς και ακαδημαϊκής επιχειρηματικότητας, προώθηση της καινοτόμου επιχειρηματικότητας, σχεδιασμό και υλοποίηση στρατηγικών περιφερειακής ανάπτυξης, αξιοποίηση ώριμων ερευνητικών αποτελεσμάτων, μεταφορά τεχνολογίας, προστασία και διαχείριση διανοητικής ιδιοκτησίας κ.α.

Έχει διατελέσει μέλος του Ελληνικού Δικτύου του Εθνικού Σημείου Επαφής (ΕΣΕ) για το ειδικό Πρόγραμμα «ΑΝΘΡΩΠΟΙ» του 7ου ΠΠ (PEOPLE, FP7) και υπεύθυνος για το κέντρο ενημέρωσης και πληροφόρησης της επιστημονικής κοινότητας για το πρόγραμμα «ΑΝΘΡΩΠΟΙ» (PEOPLE, FP7) στην γεωγραφική περιοχή της Ν. Ελλάδος. Επίσης, είναι μέλος του Ελληνικού και Ευρωπαϊκού Δικτύου EURAXESS, ενώ υπήρξε υπεύθυνος ενημέρωσης του ΙΤΕ για τις Δράσεις Marie Curie FP7 (2007-13).

Έχει συγγράψει πλήθος εγχειριδίων καλών πρακτικών για την υποστήριξη της καινοτόμου επιχειρηματικότητας και την προστασία και διαχείριση της διανοητικής ιδιοκτησίας. Είναι ομιλητής σε εθνικά και διεθνή συνέδρια και ημερίδες, ενώ έχει συμμετάσχει ως κεντρικός εκπαιδευτής σε σεμινάρια νεοφυούς επιχειρηματικότητας και διαχείρισης καινοτομίας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έχει δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια και είναι αξιολογητής επιστημονικών άρθρων (peer review).

Ερευνητικά ενδιαφέροντα:

 • Μοντέλα καινοτομίας ΜΜΕ
 • Ακαδημαϊκή επιχειρηματικότητα (spin-offs, start-ups)
 • Σχεδιασμός και ανάπτυξη πολιτικών έρευνας και καινοτομίας
 • Στρατηγικές καινοτομίας και περιφερειακή ανάπτυξη


ΝΟΡΑ ΦΡΑΓΚΙΑΔΟΥΛΑΚΗΗ Νόρα Φραγκιαδουλάκη είναι πτυχιούχος του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών με ειδίκευση στην Ευρωπαϊκή Πολιτική και Διοίκηση (Jean Monnet Programme) του Παντείου Πανεπιστημίου (Αθήνα).

Από το 1998 -2000 εργάστηκε ως γραμματέας στο πολιτικό γραφείο Βουλευτή. Από το Μάρτιο 2004-μέχρι τον Οκτώβριο του 2005 εργάστηκε ως επιστημονικός σύμβουλος σε Βουλευτή.

Επίσης, έχει εργαστεί στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια των Δικτύων και των Τηλεπικοινωνιών (ENISA) ως βοηθός στο Τμήμα Ανθρώπινου δυναμικού και Προϋπολογισμού από τον Οκτώβριο του 2005 - Φεβρουάριο 2006.

Σήμερα εργάζεται στο Επιστημονικό και Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης ως διοικητικό προσωπικό.