ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ


Ολοκληρωμένα2019
Erasmus Νέοι Επιχειρηματίες
περισσότερα >>
2015
OTMET (On-Job Training Models in Europe & Training of Trainers)
περισσότερα >>
2014
ENTERPRISE+
περισσότερα >>
2012
ERASMUS ΝΕΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ (EUROPEs EYES ARE OPEN)
περισσότερα >>
2011
MESUP-Διασυνοριακή καθοδήγηση για τη δικτύωση & ανάπτυξη νέων καινοτόμων επιχειρήσεων

Διασυνοριακή καθοδήγηση γα τη δικτύωση & ανάπτυξη νέων καινοτόμων επιχειρήσεων "MESUP (Mentoring Start Up)"


περισσότερα >>
 
FINNO-Εργαλείο προώθησης της καινοτομίας στις χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης
περισσότερα >>
 
ERASMUS-Νέοι Επιχειρηματίες (CYPRUS EYES ARE OPEN)
περισσότερα >>
2009
INRES
περισσότερα >>
 
Erasmus Νέοι Επιχειρηματίες
περισσότερα >>
2008
ReN 2008

Βραδιά Ερευνητή 2008


περισσότερα >>
 
TOUREG

Ανταγωνιστικότητα και Γνώση στον Τομέα του Τουρισμού


περισσότερα >>
 
PEOPLE NCPs

Εθνικά Σημεία Επαφής "Άνθρωποι"


περισσότερα >>
 
PREMIO

Προώθηση της Επιχειρηματικότητας και της Καινοτομίας


περισσότερα >>
 
ENTER

Αναβάθμιση και Ενίσχυση της Επιχειρηματικότητας


περισσότερα >>
2007
ReN 2007

Βραδιά Ερευνητή 2007


περισσότερα >>
2006
ReN 2006

Βραδιά Ερευνητή 2006


περισσότερα >>
 
EQUAL / ΚΡΗΚΟΣ

Θερμοκοιτίδα για την Ανάπτυξη της Κοινωνικής Οικονομίας


περισσότερα >>
 
TREND / INASRUD

Ολοκληρωμένες προσεγγίσεις για βιώσιμη αγροτική ανάπτυξη

 
TREND / HIGH TECH VISION

Υποστήριξη μεταφοράς τεχνολογίας

 
INCUBATE

Το έργο INCUBATE υποστήριξε τη συμμετοχή νέων επιχειρήσεων Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ICT) σε έργα και δράσεις Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης.


περισσότερα >>
 
NOVAREGIO
περισσότερα >>
 
TREND / CIPHER

Σύγκριση πλαισίων καινοτομίας σε ευρωπαϊκές περιφέρειες

 
TREND / NOCITO

Ικανότητες, Καινοτόμες Τεχνολογίες & Ευκαιρίες

2005
PROMPT

Προώθηση τεχνολογικής αριστείας σε περιφερειακό επίπεδο


περισσότερα >>
 
TRAMS

Training and Mentoring of Science shops


περισσότερα >>
2004
IN.TRACK

Περιφερειακή Τεχνολογική πρόβλεψη για νησιωτικές περιφέρειες


περισσότερα >>
2003
ΟΒΙΝΝΕ

Παρατηρητήριο Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας της Περιφέρειας Κρήτης


περισσότερα >>
 
UNISTEP

Φυτώριο Ιδεών Φοιτητών Πανεπιστημίων


περισσότερα >>
 
RENTS

Περιφερειακό Δίκτυο Τεχνολογικής Προσφοράς


περισσότερα >>
2002
SAIL

Προώθηση θεμάτων μεταφοράς τεχνολογίας και συνεργασιών μεταξύ επιχειρήσεων και ερευνητικών/ακαδημαϊκών ιδρυμάτων

 
LIIP

Προώθηση θεμάτων Διανοητικής Ιδιοκτησίας στις επιχειρήσεις και τα ερευνητικά Ιδρύματα

2001
ENCO

Εκπαίδευση μεταπτυχιακών φοιτητών από την Ιταλία σε θέματα επιχειρηματικού σχεδιασμού

 
MIRTA
 
INNOREGIO

Προώθηση Τεχνικών Διαχείρισης Καινοτομίας στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις της Κρήτης.

2000
TWIN-PARKS

Το πρόγραμμα Twinparks αποσκοπούσε στην εκτίμηση των υφιστάμενων πρακτικών των Επιστημονικών Πάρκων και στην ανταλλαγή γνώσης επιχειρηματικής ανάπτυξης σε Ευρωπαϊκό επίπεδο.

1999
TECHNOFOCUS

Στόχος του Technofocus ήταν η δημιουργία μιας ομάδας εργασίας Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων των περιοχών του Ευρωπαϊκού Νότου (ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ, ΙΣΠΑΝΙΑ, ΙΤΑΛΙΑ, ΕΛΛΑΔΑ)

1998
RITTS Κρήτης

Διάχυση της τεχνολογίας και της καινοτομίας από την έρευνα στη παραγωγική διαδικασία για την ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό της παραγωγικής βάσης της Κρήτης.

1997
CRAFT