ΕΤΕΠ-Κ: Ο ιδανικός χώρος εγκατάστασης καινοτόμων νεοφυών επιχειρήσεων και πρωτοπόρων επιχειρηματιών

Μια κοινότητα που υποστηρίζει την ανάπτυξη, την καινοτομία και τις διεθνείς συνεργασίες

Με την εγκατάσταση σας στο ΕΤΕΠ-Κ, γίνεστε μέλος ενός δικτύου επιχειρήσεων και ερευνητικών εργαστηρίων που προωθεί την επιχειρηματική καινοτομία, την τεχνολογική ανάπτυξη και την ανταλλαγή τεχνογνωσίας μέσα από συνεργασίες με φορείς τόσο από την Ελλάδα όσο και από το εξωτερικό.