Νέα και εκδηλώσεις σχετικά με την καινοτομία, την έρευνα και την τεχνολογία

ΕΤΕΠ-Κ: Μια κοινότητα που υποστηρίζει την ανάπτυξη και την καινοτομία

Με την εγκατάστασή σας στο ΕΤΕΠ-Κ γίνεστε μέλος μιας κοινότητας που προωθεί την ανάπτυξη και την καινοτομία μέσω της ανταλλαγής εμπειριών και γνώσεων.