ΕΤΕΠ-Κ: Ένα κέντρο προώθησης και υποστήριξης της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας

Οικονομολόγος-λογιστής

Ο Γιώργος Πρινιανάκης είναι οικονομολόγος, απόφοιτος του Πανεπιστημίου Πειραιά. Έχει εργαστεί ως Υπεύθυνος Λογιστηρίου σε πολλές επιχειρήσεις. Από το 1999 διατηρεί Λογιστικό Γραφείο ως Λογιστής Φοροτεχνικός Α’ Τάξης. Εξειδικεύεται στη λογιστική, φοροτεχνική, εργατική και ασφαλιστική υποστήριξη νομικών οντοτήτων (ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΟΕ κλπ) , καθώς και ατομικών επιχειρήσεων και ελεύθερων επαγγελματιών. Διαθέτει μεγάλη εμπειρία στη σύσταση, παρακολούθηση και συμβουλευτική υποστήριξη νεοφυών επιχειρήσεων (start ups) τόσο στην ίδρυση όσο και στην ανάπτυξή τους.