ΕΤΕΠ-Κ: Ένα κέντρο προώθησης και υποστήριξης της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας

Δρ. Ιωάννης Ταλιανίδης
Μέλος Δ.Σ. ΕΔΑΠ ΕΤΕΠ-Κ Α.Ε.

Ο Δρ. Ιωάννης Ταλιανίδης είναι Ιατρός, απόφοιτος της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Semmelweis της Βουδαπέστης από το 1981. Συνέχισε τις μεταπτυχιακές του σπουδές στο Τμήμα Βιοχημείας του ίδιου Πανεπιστημίου, όπου απέκτησε το διδακτορικό του στον Τομέα της Βιολογίας.  Από το 1985 έως το 1987, εργάστηκε ως μεταδιδακτορικός ερευνητής στο Τμήμα Βιολογικής Χημείας του Πανεπιστημίου Harvard. Συνέχισε τη μεταδιδακτορική του έρευνα στο Τμήμα Χημείας του  UC Berkeley έως το 1990, οπότε και εκλέχτηκε Ερευνητής στο IMBB-ITE. Από το 2007 έως το 2016 διατέλεσε διευθυντής του Ινστιτούτου Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής στο Ε.ΚΕ.ΒΕ “Αλέξανδρος Φλέμινγκ”, και από το 2017 έως το 2021 στο ΙΜΒΒ-ΙΤΕ. Από το 2020 είναι μέλος του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας (ΕΣΕΤΕΚ).

Έχει εκλεγεί μέλος του EMBO (2004), της Ακαδημίας της Ευρώπης (Academia Europaea) (2013) και της Ακαδημίας Επιστημών της Ουγγαρίας (Hungarian Academy of Sciences) (2013). Το 2017 του απονεμήθηκε η θέση AXA-Chair in Epigenetics. Η έρευνά του έχει χρηματοδοτηθεί από 12 εθνικά και 25 διεθνή, κυρίως ευρωπαϊκά προγράμματα. Είναι κάτοχος ERC AdG (2012-2017) και συντονιστής 9 ευρωπαϊκών συνεργατικών προγραμμάτων. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στους μηχανισμούς γονιδιακής έκφρασης, στην οργάνωση της χρωματίνης και στη στρατολόγηση της μεταγραφικής μηχανής σε γονίδια που εμπλέκονται στη ρύθμιση της ανάπτυξης του ήπατος, σε μεταβολικά μονοπάτια και στην ηπατοκαρκινογένεση.