Έναρξη του τρίτου κύκλου του προγράμματος επιχειρηματικότητας «ΟΠΑΠ Forward»

Δημοσιεύτηκε 25 Φεβρουαρίου, 2019

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για την επίσημη έναρξη του τρίτου κύκλου του προγράμματος επιχειρηματικότητας «ΟΠΑΠ Forward», το οποίο σχεδιάστηκε στο πλαίσιο της Εταιρικής Υπευθυνότητας του ΟΠΑΠ και υλοποιείται σε συνεργασία με το ελληνικό σκέλος του διεθνούς μη-κερδοσκοπικού οργανισμού Endeavor, που στηρίζει τις πιο υποσχόμενες επιχειρήσεις ανά τον κόσμο.

Το πρόγραμμα, που ξεκίνησε το Σεπτέμβριο του 2016, προσφέρει ολοκληρωμένη στρατηγική καθοδήγηση, πρόσβαση σε ένα σημαντικό επιχειρηματικό δίκτυο, σε διεθνείς αγορές καθώς και σε χρηματοδοτικά εργαλεία. Αξίζει να αναφερθεί ότι οι δύο πρώτοι κύκλοι υλοποίησης του προγράμματος βοήθησαν τις συμμετέχουσες επιχειρήσεις να δημιουργήσουν 3,184 νέες άμεσες και έμμεσες θέσεις εργασίας και να αυξήσουν τον τζίρο τους κατά 20%.

Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων, που έχει ήδη ξεκινήσει και θα ολοκληρωθεί στις 12 Μαρτίου, 2019, θα γίνεται ηλεκτρονικά στον ιστότοπο Εταιρικής Υπευθυνότητας του ΟΠΑΠ: Πρόγραμμα «ΟΠΑΠ Forward»

 Συνημμένη θα βρείτε τη σχετική επιστολή για την ενημέρωσή σας.

 
 
Το πρόγραμμα, που ξεκίνησε το Σεπτέμβριο του 2016, προσφέρει ολοκληρωμένη στρατηγική καθοδήγηση, πρόσβαση σε ένα σημαντικό επιχειρηματικό δίκτυο, σε διεθνείς αγορές καθώς και σε χρηματοδοτικά εργαλεία. Αξίζει να αναφερθεί ότι οι δύο πρώτοι κύκλοι υλοποίησης του προγράμματος βοήθησαν τις συμμετέχουσες επιχειρήσεις να δημιουργήσουν 3,184 νέες άμεσες και έμμεσες θέσεις εργασίας και να αυξήσουν τον τζίρο τους κατά 20%. Η στήριξή σας στην προσπάθεια αυτή είναι πολύ σημαντική για την επιτυχία του προγράμματος. Για το λόγο αυτό, θα θέλαμε να ενημερώσετε τα μέλη σας και να τους παροτρύνετε να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα.
 
 
 
Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων, που έχει ήδη ξεκινήσει και θα ολοκληρωθεί στις 12 Μαρτίου, 2019, θα γίνεται ηλεκτρονικά στον ιστότοπο Εταιρικής Υπευθυνότητας του ΟΠΑΠ https://www.opapcsr.gr/program_description/ 
 
Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για την επίσημη έναρξη του τρίτου κύκλου του προγράμματος επιχειρηματικότητας «ΟΠΑΠ Forward», το οποίο σχεδιάστηκε στο πλαίσιο της Εταιρικής Υπευθυνότητας του ΟΠΑΠ και υλοποιείται σε συνεργασία με το ελληνικό σκέλος του διεθνούς μη-κερδοσκοπικού οργανισμού Endeavor, που στηρίζει τις πιο υποσχόμενες επιχειρήσεις ανά τον κόσμο.
 
Το πρόγραμμα, που ξεκίνησε το Σεπτέμβριο του 2016, προσφέρει ολοκληρωμένη στρατηγική καθοδήγηση, πρόσβαση σε ένα σημαντικό επιχειρηματικό δίκτυο, σε διεθνείς αγορές καθώς και σε χρηματοδοτικά εργαλεία. Αξίζει να αναφερθεί ότι οι δύο πρώτοι κύκλοι υλοποίησης του προγράμματος βοήθησαν τις συμμετέχουσες επιχειρήσεις να δημιουργήσουν 3,184 νέες άμεσες και έμμεσες θέσεις εργασίας και να αυξήσουν τον τζίρο τους κατά 20%. Η στήριξή σας στην προσπάθεια αυτή είναι πολύ σημαντική για την επιτυχία του προγράμματος. Για το λόγο αυτό, θα θέλαμε να ενημερώσετε τα μέλη σας και να τους παροτρύνετε να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα.
 
 
 
Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων, που έχει ήδη ξεκινήσει και θα ολοκληρωθεί στις 12 Μαρτίου, 2019, θα γίνεται ηλεκτρονικά στον ιστότοπο Εταιρικής Υπευθυνότητας του ΟΠΑΠ https://www.opapcsr.gr/program_description/ 
Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για την επίσημη έναρξη του τρίτου κύκλου του προγράμματος επιχειρηματικότητας «ΟΠΑΠ Forward», το οποίο σχεδιάστηκε στο πλαίσιο της Εταιρικής Υπευθυνότητας του ΟΠΑΠ και υλοποιείται σε συνεργασία με το ελληνικό σκέλος του διεθνούς μη-κερδοσκοπικού οργανισμού Endeavor, που στηρίζει τις πιο υποσχόμενες επιχειρήσεις ανά τον κόσμο.
 
Το πρόγραμμα, που ξεκίνησε το Σεπτέμβριο του 2016, προσφέρει ολοκληρωμένη στρατηγική καθοδήγηση, πρόσβαση σε ένα σημαντικό επιχειρηματικό δίκτυο, σε διεθνείς αγορές καθώς και σε χρηματοδοτικά εργαλεία. Αξίζει να αναφερθεί ότι οι δύο πρώτοι κύκλοι υλοποίησης του προγράμματος βοήθησαν τις συμμετέχουσες επιχειρήσεις να δημιουργήσουν 3,184 νέες άμεσες και έμμεσες θέσεις εργασίας και να αυξήσουν τον τζίρο τους κατά 20%. Η στήριξή σας στην προσπάθεια αυτή είναι πολύ σημαντική για την επιτυχία του προγράμματος. Για το λόγο αυτό, θα θέλαμε να ενημερώσετε τα μέλη σας και να τους παροτρύνετε να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα.
 
 
 
Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων, που έχει ήδη ξεκινήσει και θα ολοκληρωθεί στις 12 Μαρτίου, 2019, θα γίνεται ηλεκτρονικά στον ιστότοπο Εταιρικής Υπευθυνότητας του ΟΠΑΠ https://www.opapcsr.gr/program_description/