ΕΤΕΠ-Κ: Ένα κέντρο προώθησης και υποστήριξης της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας

Εγκαταστάσεις που καλύπτουν τις ανάγκες των σύγχρονων επιχειρήσεων