ΕΤΕΠ-Κ: Ένα κέντρο προώθησης και υποστήριξης της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας

Η θερμοκοιτίδα του ΕΤΕΠ-Κρήτης

Η θερμοκοιτίδα του ΕΤΕΠ-Κρήτης είναι ένας χώρος στον οποίο προωθούνται η συνεργασία, η δικτύωση, η καινοτομία και η δημιουργικότητα. Φιλοξενούνται κατά μέσο όρο 25-30 επιχειρήσεις, στις οποίες απασχολούνται περίπου 400 εργαζόμενοι. Οι περισσότερες από αυτές είναι εταιρείες υψηλής τεχνολογίας και δραστηριοποιούνται σε διάφορους τομείς της οικονομίας.

Στόχος της θερμοκοιτίδας είναι η φιλοξενία καινοτόμων επιχειρήσεων υψηλής έντασης γνώσης και η παροχή εξειδικευμένης υποστήριξης για την ανάπτυξή τους.

Με την εγκατάστασή σας στο ΕΤΕΠ-Κρήτης, θα επωφεληθείτε από την υπάρχουσα υποδομή και το δίκτυο των συνεργατών τα οποία θα σας βοηθήσουν στην ανάπτυξη της επιχείρησής σας σε Ελλάδα και εξωτερικό.

Υπηρεσίες θερμοκοιτίδας  

 • Πρόσβαση στο διαδίκτυο (ενσύρματα και ασύρματα)
 • Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) μέσω του server μας
 • Φιλοξενία σελίδων internet στον server μας
 • Εγκατάσταση και χρήση δικτύου στους Η/Υ των εγκατεστημένων επιχειρήσεων
 • Συλλογή και διανομή αλληλογραφίας
 • Χρήση εκτυπωτή και φωτοτυπικού μέχρι 200 σελίδες / μήνα
 • Χρήση αιθουσών συναντήσεων και του αντίστοιχου εξοπλισμού κατόπιν συνεννόησης
 • Καθαριότητα γραφείων και κοινόχρηστων χώρων
 • Δωρεάν ηλεκτρικό ρεύμα (για χρήση γραφείου)
 • Γραμματειακή υποστήριξη
 • Δωρεάν πρόσβαση σε ηλεκτρονικά επιστημονικά περιοδικά και βιβλιοθήκες
 • Δωρεάν στάθμευση αυτοκινήτων (parking)
 • Δυνατότητα χρήσης του λογότυπου του ΕΤΕΠ-Κρήτης και του IASP

Τρόπος εγκατάστασης μιας εταιρείας στη θερμοκοιτίδα

Όροι εγκατάστασης μιας εταιρείας στη θερμοκοιτίδα

Υποχρεώσεις & δικαιώματα συμβαλλόμενων μερών

Κριτήρια αποχώρησης εγκατεστημένων εταιρειών/φορέων

Δείτε τις εταιρείες/φορείς της θερμοκοιτίδας