Δημοσιεύτηκε 11 Μαρτίου, 2011

Ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) στο πλαίσιο διάχυσης της τεχνολογίας από Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας με σκοπό την ευαισθητοποίηση του ευρύτερου κοινού σε θέματα αρμοδιότητας του για την προστασία των Δικαιωμάτων Διανοητικής Ιδιοκτησίας (ΔΔΙ) από την αντιγραφή και την πειρατεία, σχεδιάζει ενημερωτικές συναντήσεις στα γραφεία της Ηλεκτρονικής Περιφερειακής Βιβλιοθήκης Κρήτης, που βρίσκονται στις εγκαταστάσεις του Επιστημονικού & Τεχνολογικού Πάρκου Κρήτης (Νικολάου Πλαστήρα 100, Βασιλικά Βουτών).


Οι ενημερωτικές συναντήσεις θα αφορούν στις αρμοδιότητες του ΟΒΙ, στις διαδικασίες προστασίας των εφευρέσεων και στην τεχνολογική πληροφόρηση από τίτλους βιομηχανικής ιδιοκτησία. Θα πραγματοποιούνται είτε στο χώρο της βιβλιοθήκης είτε στον επαγγελματικό σας χώρο, χωρίς καμία επιβάρυνση.
Οι ενδιαφερόμενοι, μπορούν να επικοινωνούν με τον κ. Αρτέμη Σαϊτάκη (Διευθυντή του ΕΤΕΠ-Κ), προκειμένου να οργανωθεί συγκεκριμένο πρόγραμμα των ενημερωτικών επισκέψεων, που θα γίνουν από στελέχη του Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας.


Στοιχεία επικοινωνίας


Τηλέφωνα:  2810-391900
                   2810-391908

e-mail:     saitakis@stepc.gr