Δημοσιεύτηκε 30 Οκτωβρίου, 2013

Σε συνέχεια του Διαγωνισμού Επιχειρηματικότητας που διενεργήθη στα πλαίσια του έργου MESUP Mentoring startups,

δείτε εδώ σχετική ανακοίνωση για τον νικητή και το βραβείο