ΕΤΕΠ-Κ: Ένα κέντρο προώθησης και υποστήριξης της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας

Τακτική Γενική Συνέλευση 28 Αυγούστου  2023

Ισολογισμός 2022

Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης

Τακτική Γενική Συνέλευση 2 Σεπτεμβρίου  2022

Ισολογισμός 2021

Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης

Τακτική Γενική Συνέλευση 26 Ιουλίου  2021

Ισολογισμός 2020

Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης

Τακτική Γενική Συνέλευση 7 Ιουλίου  2020

Ισολογισμός 2019 

Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης

Έκτακτη Γενική Συνέλευση 19 Δεκεμβρίου 2019

Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης

Τακτική Γενική Συνέλευση 18 Ιουλίου  2019

Ισολογισμός 2018

Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης

Για παλαιότερα έτη παρακαλούμε επικοινωνήστε με την Γραμματεία του ΕΤΕΠ-Κ