ΕΤΕΠ-Κ: Ένα κέντρο προώθησης και υποστήριξης της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας

Τακτική Γενική Συνέλευση 28ης Αυγούστου  2023

Ισολογισμός 2022

Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης

Τακτική Γενική Συνέλευση 2ας Σεπτεμβρίου  2022

Ισολογισμός 2021

Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης

Τακτική Γενική Συνέλευση 26ης Ιουλίου  2021

Ισολογισμός 2020

Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης

Τακτική Γενική Συνέλευση 7ης Ιουλίου  2020

Ισολογισμός 2019 

Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης

Έκτακτη Γενική Συνέλευση 19ης Δεκεμβρίου 2019

Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης

Τακτική Γενική Συνέλευση 18ης Ιουλίου  2019

Ισολογισμός 2018

Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης

Για παλαιότερα έτη, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την Γραμματεία του ΕΤΕΠ-Κ.