Δημοσιεύτηκε 01 Ιουλίου, 2020

Η στρατηγική για τις ΜΜΕ που δημοσιεύτηκε  από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποστηρίζει τις ΜΜΕ αναγνωρίζοντας την ανάγκη ενίσχυσης της καινοτομίας, των νέων θέσεων εργασίας και της ποικιλομορφίας που προσδίδουν στην οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.


Μάθετε περισσότερα: https://blogs.ec.europa.eu/promotingenter