Δημοσιεύτηκε 07 Σεπτεμβρίου, 2021

Δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση επί του σχεδίου νόμου με τίτλο:«Ρυθμίσεις για τις Εταιρείες – Τεχνοβλαστούς»

Ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Σπυρίδων – Άδωνις Γεωργιάδης θέτει από σήμερα, Παρασκευή 03-09-2021 και ώρα 22.00, σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση, το σχέδιο νόμου με τίτλο «Ρυθμίσεις για τις Εταιρείες – Τεχνοβλαστούς»
Με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις κωδικοποιείται σε ένα ενιαίο νομοθετικό πλαίσιο ο τρόπος ίδρυσης και λειτουργίας μίας εταιρείας τεχνοβλαστού (spin – off) με κύριο σκοπό την απλοποίηση των διαδικασιών, την άρση ασαφειών, που έχουν εντοπιστεί στο υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο και τον εκσυγχρονισμό αυτού.

Δείτε περισσότερα εδώ: http://www.opengov.gr/ypoian/?p=12656