ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ – ΝΕΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΕΑΣ»