Διαγωνισμός Καινοτομίας NATO Innovation Challenge Fall 2022

Δημοσιεύτηκε 01 Σεπτεμβρίου, 2022

Ο Διαγωνισμός Καινοτομίας, με θέμα: “Resilience: Data Management and Security in the context of reconstruction efforts“, επικεντρώνεται στη διαχείριση και ασφάλεια δεδομένων, στο πλαίσιο της συνεργασίας πολιτικών και στρατιωτικών δυνάμεων για την υποστήριξη προσπαθειών ανοικοδόμησης

Καταλυτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων: 19 Σεπτεμβρίου 2022


Χρηματικά έπαθλα: 1η θέση: 5.000,00 USD, 2η θέση: 2.500,00 USD, 3η θέση: 1.000,00 USD

Πληροφορίες στον ακόλουθο σύνδεσμο:
https://www.innovationhub-act.org/content/nato-innovation-challenge-fall-2022