Δημοσιεύτηκε 24 Αυγούστου, 2020

To  διοργανώνει την Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου διαδικτυακό σεμινάριο (ώρα 11.00 -13.00) από τον κ. Μηνά Νίκο, Pattent Attorney στην Ιρλανδία, με θέμα:

“Ο ρόλος της διανοητικής ιδιοκτησίας στην δημιουργία μιας πετυχημένης εταιρείας”

Η προστασία και η διαχείριση της διανοητικής ιδιοκτησίας είναι θεμελιώδες κομμάτι τις επιτυχίας κάθε καινοτόμου εταιρείας. Στο σεμινάριο, θα συζητηθούν πρακτικές συμβουλές και εμπειρίες για το πως μπορεί να αξιοποιηθεί η διανοητική ιδιοκτησία για την επίτευξη των επιχειρηματικών στόχων και που πρέπει να δοθεί προσοχή σε κάθε στάδιο ανάπτυξης μιας ιδέας σε ένα εμπορεύσιμο προϊόν.

Την προσωπική της εμπειρία εν μέσω παρουσίασης καλών πρακτικών στη κατοχύρωση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας θα δώσει και η εταιρεία Think Silicon ως πρόσφατο success story.  

Επιβεβαίωση συμμετοχής, μέσω του ακόλουθου συνδέσμου https://forms.gle/sHFgft5SfDDK6zhq7 , τον οποίο μπορείτε να βρείτε και στο αρχείο με το πρόγραμμα εδώ.

Για οργανωτικούς λόγους, ενημέρωση έως την Παρασκευή 28/8.