Διαδικτυακό σεμινάριο της Deloitte για το πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ψηφιακών Προϊόντων και Υπηρεσιών» για ΜΜΕ, Πέμπτη 14 Ιουλίου 2022

Δημοσιεύτηκε 05 Ιουλίου, 2022

Η Deloitte διοργανώνει διαδικτυακό σεμινάριο για το πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ψηφιακών Προϊόντων και Υπηρεσιών» στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (Greece 2.0) το οποίο απευθύνεται σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις του κλάδου τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών.

Το πρόγραμμα παρέχει ενισχύσεις με τη μορφή επιχορήγησης από 35% έως 70% των επιλέξιμων δαπανών των ενισχυόμενων δραστηριοτήτων του επενδυτικού σχεδίου. Ο ενισχυόμενος προϋπολογισμός μπορεί να κυμαίνεται από 200.000 έως 2 εκατομμύρια ευρώ και η καταληκτική ημερομηνία υποβολής είναι η 30/9/2022. Αναλυτικά στοιχεία θα δοθούν κατά τη διάρκεια του webinar.

Το διαδικτυακό σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη, 14 Ιουλίου 2022, 10:00 – 11:00. Για τη συμμετοχή απαιτείται εγγραφή εδώ.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ψηφιακών Προϊόντων και Υπηρεσιών», θα βρείτε εδώ.