Διαδικτυακό συνέδριο PATLIB2022 στις 12/5/2022

Δημοσιεύτηκε 09 Μαΐου, 2022

Οι δηλώσεις συμμετοχής έχουν ήδη ανοίξει για το online Συνέδριο PATLIB2022, το οποίο θα πραγματοποιηθεί με τη συνεργασία του European Patent Office & EU Science & Innnovation στις 12/5/2022! 

Οι εξειδικευμένοι ομιλητές θα μιλήσουν για το 

  • πώς η Διανοητική Ιδιοκτησία μπορεί να συμβάλει στην επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ 
  • το ενιαίο δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και πώς θα αλλάξει τις συνθήκες για τις ΜμΕ και την Καινοτομία στην Ευρώπη  
  • πώς το δίκτυο PATLIB και το PATLIB 2.0 διευκολύνουν τη μεταφορά τεχνολογίας και την αξιοποίηση γνώσεων  
  • και θα γίνει αναφορά για υφιστάμενα οικονομικά και χρηματοδοτικά προγράμματα και τον τρόπο πρόσβασης σε αυτά 

Για εγγραφή και περισσότερες πληροφορίες ακολουθήστε τον παρακάτω σύνδεσμο:

https://www.epo.org/news-events/events/conferences/patlib2022.html