ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ EURAXESS 27-29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ

Δημοσιεύτηκε 24 Απριλίου, 2015

Το Διεθνές Συνέδριο “EURAXESS Conference 2015” που διοργανώνεται από τη Γενική Διεύθυνση Έρευνας & Καινοτομίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και υποστηρίζεται από την Περιφέρεια Κρήτης, θα λάβει χώρα στις 27-29 Απριλίου, στο Συνεδριακό Κέντρο του Ξενοδοχείου Creta Maris στη Χερσόνησο. Το συνέδριο διοργανώνεται για πρώτη φορά στην Κρήτη και θα συμμετάσχουν περίπου 300 σύνεδροι από την Ευρώπη και τον κόσμο.

Το δίκτυο EURAXESS είναι ένα Πανευρωπαϊκό Δίκτυο στο οποίο συμμετέχουν περισσότεροι από 300 ερευνητικοί οργανισμοί και Πανεπιστήμια (από την Κρήτη το ΙΤΕ και το Πανεπιστήμιο Κρήτης) υπουργεία και άλλοι φορείς από την Ευρώπη αλλά και τον υπόλοιπο κόσμο και στοχεύει στην υποστήριξη της κινητικότητας των ερευνητών από μια χώρα σε άλλη χώρα, παρέχοντας ολοκληρωμένες υπηρεσίες στους μετακινούμενους ερευνητές και τις οικογένειες τους.  

Οι δράσεις του δικτύου και η υποστήριξη των ερευνητών εστιάζεται σε 4 τομείς:

1. Απασχόληση
Έχει δημιουργηθεί ένα μεγάλο portal όπου τα ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα αλλά και οι επιχειρήσεις αναζητούν εργαζόμενους αλλά και οι ενδιαφερόμενοι για απασχόληση υποβάλλουν το βιογραφικό τους για αναζήτηση εργασίας. Το portal διαχειρίζεται περίπου 20000 βιογραφικά ενώ σήμερα υπάρχουν περίπου 11200 διαθέσιμες θέσεις εργασίας.

2. Υπηρεσίες
Από τους κόμβους του δικτύου σε όλη την Ευρώπη, παρέχονται προσωποποιημένες υπηρεσίες σε μετακινούμενους ερευνητές σε όλα θα θέματα που τους απασχολούν με την εγκατάσταση τους σε μια άλλη χώρα.

3. Δικαιώματα
Το δίκτυο υποστηρίζει την εφαρμογή της Χάρτας και του Κώδικα για την απασχόληση των ερευνητών για την ανάπτυξη της καριέρας τους και έχει ξεκινήσει διαδικασία σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την εφαρμογή ενός ειδικού συνταξιοδοτικού ταμείου.

4. Δικτύωση
Προσφέρει υπηρεσίες δικτύωσης με Πανεπιστήμια και ερευνητικούς οργανισμούς σε άλλα μέρη του κόσμου και υποστηρίζει Ευρωπαίους ερευνητές όταν μετακινούνται σε τρίτες χώρες.

Μετά τη λήξη του συνεδρίου, την Πέμπτη 30 Απριλίου, θα διεξαχθεί στο Επιμελητήριο Ηρακλείου (Κορωναίου 14), με τη συνδιοργάνωση του Δικτύου EURAXESS  του Επιμελητηρίου Ηρακλείου, του Επιστημονικού Τεχνολογικού Πάρκου Κρήτης και του δικτύου ΠΡΑΞΗ του ΙΤΕ και με τη στήριξη της Περιφέρειας και του Περιφερειακού Ταμείου Κρήτης, Ημερίδα με θέμα τη σύνδεση της έρευνας με τη βιομηχανία.

Η  Hμερίδα έχει στόχο να υποκινήσει τη δικτύωση μεταξύ του Ευρωπαϊκού Δικτύου EURAXESS, του ερευνητικού ιστού και του ιδιωτικού τομέα της Περιφέρειας Κρήτης συμβάλλοντας στην ενημέρωση των τοπικών ομάδων συμφερόντων σχετικά με τις υπηρεσίες που προσφέρει ή σχεδιάζει ν’ αναπτύξει το Δίκτυο, μέσω της διαδικτυακής πύλης EURAXESS Jobs and Services καθώς και τις βέλτιστες πρακτικές που έχουν εφαρμοστεί σε Ευρωπαϊκό επίπεδο  προς ανταπόκριση των αναγκών των επιχειρήσεων ως προς την ανεύρεση ερευνητικού προσωπικού, θεμάτων Διανοητικής Ιδιοκτησίας, Μεταφοράς Τεχνογνωσίας, Προβολής  κλπ. Επιπρόσθετα, η Ημερίδα θα συνεισφέρει στην προβολή της περιφέρειας σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, στην ενθάρρυνση ανάπτυξης μελλοντικών συνεργασιών και στην αποτελεσματικότερη διασύνδεση των αναγκών των ερευνητικών και επιχειρηματικών φορέων σε περιφερειακό, εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο προάγοντας την καινοτομία και ενισχύοντας τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της Περιφέρειας Κρήτης.

Δείτε εδώ την agenda για την Ημερίδα.