Εκδήλωση με τίτλο «Προστασία και Αξιοποίηση εφεύρεσης μέσω του Ευρωπαϊκού Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας» στο ΙΤΕ, Δευτέρα 7/10

Δημοσιεύτηκε 04 Οκτωβρίου, 2019

Εκδήλωση ανοιχτή στο κοινό που διοργανώνεται από το PRAXI Network σε συνεργασία με το European Patent Office.

Κεντρικοί ομιλητές της εκδήλωσης είναι οι:

  1. Δρ. Nemes Csaba, έμπειρος εξεταστής από το European Patent Office,
  2. Δρ. Βαβέκης Κωνσταντίνος, στέλεχος του Δικτύου ΠΡΑΞΗ, που είναι ο συνεργαζόμενος European Patent Attorney (EPA) στην Ελλάδα, με βάση του το Ηράκλειο Κρήτης και
  3. κ. Σαϊτάκης Αρτέμης, Διευθυντής του Επιστημονικού και Τεχνολογικού Πάρκου Κρήτης (ΕΤΕΠ-Κ).