Εκδήλωση INNOVATION SUMMIT “INNOVATION IN ACTION”

Δημοσιεύτηκε 20 Δεκεμβρίου, 2019

Την Τετάρτη 18 Δεκεμβρίου, πραγματοποιήθηκε με επιτυχία στην Αθήνα (Ξενοδοχείο ΑΜΑΛΙΑ) η εκδήλωση μας: «Innovation Summit: Innovation in action».

Στόχος της εκδήλωσης ήταν να παρουσιαστούν τα μέχρι τώρα αποτελέσματα του έργου και το εργαλείο αξιολόγησης καινοτομικότητας των επιχειρήσεων Self-AssessmentTool (SAT), να προβληθούν καινοτόμα προϊόντα μικρομεσαίων και νεοφυών ελληνικών επιχειρήσεων και να γίνει δικτύωση τους με άλλες ομοειδείς επιχειρήσεις από τις Βαλκανικές χώρες.

Στην εκδήλωση παραβρέθηκε η Πρόεδρος της Ένωσης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων της Βουλγαρίας κα EleonoraNegulova (Συντονίστρια του έργου) και oι εκπρόσωποι της Αναπτυξιακής Εταιρείας Κορυτσάς κυρίες MarielaGaqiκαι ViolaMiti, που είναι εταίροι του έργου.  

Στη συνέχεια του έργου, θα εμπλουτιστεί το SAT με την εγγραφή νέων εταιρειών ώστε να ενισχυθεί η αξιοπιστία των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης ενώ παράλληλα θα πραγματοποιηθούν πιλοτικά Σχέδια Δράσης για την Καινοτομία σε 10 μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε κάθε χώρα που συμμετέχει στο έργο.

Σημειώνεται ότι η εκδήλωση  ήταν παραδοτέο του έργου SMEInnoBoost (www.smeinnoboost.org), που υλοποιούμε, το οποίο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα InterregBalkan-Mediterranean.