Εκπαιδευτικό εργαστήριο για τη Γαλάζια Ανάπτυξη σε επιχειρήσεις

Δημοσιεύτηκε 22 Σεπτεμβρίου, 2020

Η Περιφέρεια Κρήτης στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου: “MISTRAL”- Mediterranean Innovation Strategy for transnational activity of clusters and networks of the Blue Growth του ευρωπαϊκού Προγράμματος INTERREG MED 2014-2020,στο οποίο συμμετέχει ως εταίρος, προσκαλεί τις επιχειρήσεις της Περιφέρειας Κρήτης που δραστηριοποιούνται στη Γαλάζια Ανάπτυξη, να υποβάλλουν αίτηση για συμμετοχή σε διακρατικό, εκπαιδευτικό εργαστήριο και παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης.
 
Η αίτηση συμμετοχής, βρίσκεται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Κρήτης.
Οι αιτήσεις, μπορούν να αποσταλούν:
  • Ηλεκτρονικά (akarousou@crete.gov.gr)
  • Μέσω fax: 2813 407903
  • Ταχυδρομικά, στη διεύθυνση:  Πλαστήρα 100, 71201, Ηράκλειο Κρήτης
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν είτε να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του έργου: https://mistral.interreg-med.eu/ είτε να έρθουν σε επικοινωνία με τη Συντονίστρια του έργου κ. Αλίκη Καρούσου, στο τηλέφωνο: 2813 407910, καθώς και στο email: akarousou@crete.gov.gr.
 
Διάρκεια υποβολής αιτήσεων: 22/9/2020-02/10/2020
 
Οι επιχειρήσεις που θα επιλεγούν θα ανακοινωθούν στις 09/10/2020 στην ιστοσελίδα του έργου https://mistral.interreg-med.eu, καθώς και στην ιστοσελίδα και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της Περιφέρειας Κρήτης.