Δημοσιεύτηκε 29 Μαΐου, 2015

Πραγματοποιήθηκε χθες (28/05) η συνάντηση εργασίας των 8 επιχειρηματικών ομάδων (δείτε εδώ http://sev4enterprise.org.gr/wp-content/uploads/2015/05/Epixeirimatikes_Omades_Kritis.pdf) που υποστηρίζονται από τη δομής της Κρήτης του Συνδέσμου Επιχειρήσεων & Βιομηχανιών (ΣΕΒ) και από το Επιστημονικό & Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης, του Ιδρύματος Τεχνολογίας & Έρευνας, στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος ΜΑΖΙ ΣΤΗΝ ΕΚΚΙΝΗΣΗ.


Το Πρόγραμμα “ΜΑΖΙ ΣΤΗΝ ΕΚΚΙΝΗΣΗ” είναι μια στρατηγική πρωτοβουλία του ΣΕΒ για τη στήριξη της καινοτόμου επιχειρηματικότητας και εστιάζει στη παροχή υπηρεσιών και στη μεταφορά τεχνογνωσίας προς τους επιστήμονες – επίδοξους επιχειρηματίες, προκειμένου να μετατρέψουν τις επιχειρηματικές τους ιδέες σε εμπεριστατωμένα και αξιοποιήσιμα επιχειρηματικά σχέδια.
Η πρωτοβουλία υλοποιείται σε Αθήνα, Βόλο και Ηράκλειο σε συνεργασία με Πανεπιστημιακά Ιδρύματα και Ερευνητικά Κέντρα της χώρας και απευθύνεται σε φοιτητές, απόφοιτους, ερευνητές και επιστήμονες ανεξαρτήτως ηλικίας, που ενδιαφέρονται να αξιοποιήσουν επιχειρηματικά την ερευνητική και επιστημονική τους δραστηριότητα. Οι υπηρεσίες του “ΜΑΖΙ ΣΤΗΝ ΕΚΚΙΝΗΣΗ” στην Δομή της Κρήτης περιλαμβάνουν:
Φιλοξενία στις εγκαταστάσεις του Επιστημονικού Τεχνολογικού Πάρκου Κρήτης στο Ηράκλειο όπου παρέχονται υπηρεσίες Διοικητικής υποστήριξης και πρόσβασης σε τηλεπικοινωνιακά δίκτυα, καθοδήγησης και παρακολούθησης από ομάδα στελεχών με αποδεδειγμένη εμπειρία στην αξιοποίηση επιχειρηματικών ιδεών, πρόσβαση σε εξειδικευμένες βάσεις δεδομένων κλπ


Αναδοχή (mentoring). Την υψηλή εποπτεία, καθοδήγηση και δικτύωση με την πραγματική οικονομία  των επιστημόνων αναλαμβάνει δίκτυο έμπειρων στελεχών επιχειρήσεων (μεντόρων) με αποδεδειγμένη εμπειρία σε τομείς όπως η οργάνωση και διοίκηση επιχειρήσεων, η βελτίωση ανταγωνιστικότητας, η ανάπτυξη εξωστρέφειας, η χάραξη αναπτυξιακής πολιτικής, η καινοτόμος επιχειρηματικότητα, κλπ.


Εξατομικευμένη Συμβουλευτική Υποστήριξη σε θέματα έρευνας αγοράς, κοστολόγησης και χρηματοοικονομικής ανάλυσης, διαδικασίες παραγωγής και αλυσίδα εφοδιασμού κλπ


Επιμόρφωση για την ανάπτυξη δεξιοτήτων επιχειρηματικότητας όπως Τεχνικές και Εργαλεία Διοίκησης, Ανάπτυξη και Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικό, Marketing & Πωλήσεις κλπ.


Στη συνάντηση εργασίας στο Ηράκλειο συμμετείχαν εξειδικευμένα στελέχη από τον Τομέα Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας του ΣΕΒ καθώς επίσης επιχειρηματίες/στελέχη της τοπικής αγοράς και ειδικοί σύμβουλοι καινοτόμου επιχειρηματικότητας από το Πανεπιστήμιο Κρήτης, το Επιμελητήριο Ηρακλείου, τοπικές επιχειρήσεις κα. Κατά την διάρκεια της εκδήλωσης πραγματοποιήθηκαν συζητήσεις για την προοπτική ανάπτυξης και υποστήριξης των επιχειρηματικών ομάδων, με ιδιαίτερη αναφορά στις ευκαιρίες και τις προκλήσεις που προκύπτουν σήμερα στους  τομείς δραστηριότητας των ομάδων όπως Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ), Νανοτεχνολογία, Περιβάλλον, Εκπαίδευση κα.   

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος «Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από εθνικούς πόρους.

Περισσότερες πληροφορίες
 

ΔΟΜΗ ΚΡΗΤΗΣ, ΣΕΒ
ΙΤΕ, ΕΤΕΠ ΚΡΗΤΗΣ


Γιώργος Παπαμιχαήλ
2810391904
georgeatstepc.gr