Δημοσιεύτηκε 17 Ιουνίου, 2010

Τηv Τετάρτη 16 Ιουνίου 2010 πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στελεχών του Σερβικού Εμπορικού Επιμελητηρίου  (SCC) στο Επιστημονικό Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης (ΕΤΕΠ-Κ).
Η επίσκεψη οργανώθηκε σε συνεργασία με το Επιμελητήριο Ηρακλείου στο πλαίσιο του δικτύου Enterprise Europe Network, του οποίου είναι μέλη το Επιμελητήριο Ηρακλείου και το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ του ΙΤΕ.
Τα στελέχη του SCC κα Natasa Kecman και Kristina Duric, από το γραφείο συνεργασίας με την ΕΕ, που συνοδεύονταν από το στέλεχος του Επιμελητηρίου Ηρακλείου κ. Παναγιώτη Καλλιάνη, ενημερώθηκαν για τις δραστηριότητες του ΕΤΕΠ-Κ και από το Διευθυντή του κ. Αρτέμη Σαϊτάκη. Παράλληλα, ενημερώθηκαν και για τις υπηρεσίες που προσφέρει το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ στις επιχειρήσεις της χώρας και το ρόλο του στη μεταφορά τεχνολογίας, καθώς επίσης και  για τις δραστηριότητες και τις υπηρεσίες που παρέχει σε οργανισμούς χωρών εκτός της ΕΕ από τον κ. Απόστολο Δημητριάδη.
Επιπλέον, συζητήθηκαν οι δυνατότητες συνεργασιών μεταξύ των φορέων αλλά και παροχής καθοδήγησης σε θέματα σχετικά με μεταφορά τεχνολογίας, διαχείριση διανοητικής ιδιοκτησίας, διεργασίες χρηματοδοτήσεων μέσω εταιρειών επιχειρηματικού κινδύνου, λειτουργίας γραφείων εθνικών σημείων επαφής κλπ.