Δημοσιεύτηκε 02 Απριλίου, 2020

με το οποίο τα εργαστήρια μπορούν να ελέγξουν την αποτελεσματική λειτουργία των τεστ για κορονοϊό και να αποφύγουν τα λανθασμένα αποτελέσματα
 

Πληροφορίες στον σύνδεσμο https://ec.europa.eu/jrc/en/news/new-control-material-developed-jrc-scientists-help-prevent-coronavirus-test-failures