Δημοσιεύτηκε 27 Μαΐου, 2020

Με πρόσφατη απόφαση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού προγράμματος της Περιφέρειας Κρήτης, εντάχθηκαν για χρηματοδότηση στη δράση «Συμπράξεις επιχειρήσεων με οργανισμούς έρευνας και διάδοσης γνώσης σε τομείς της RIS3Crete» 18 έργα συνολικού προϋπολογισμού 8,86 εκ €.
Δύο από τις επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες στο ΕΤΕΠ-Κ, συμμετέχουν σε δράσεις που χρηματοδοτούνται και συγκεκριμένα:
☑️Η εταιρεία 
Noveltech (http://www.noveltech.gr/) συμμετέχει μαζί με το ΙΤΕ στην πράξη: «Πλατφόρμα ανοιχτών δεδομένων (open data) για την αποθήκευση, διαχείριση και διάθεση ψηφιακού τουριστικού και πολιτισμικού περιεχομένου που σχετίζεται με την Περιφέρεια Κρήτης», συνολικού προϋπολογισμού 491.624,88 €.
☑️Η εταιρεία Qcell (
http://www.qcell.tech/
) συμμετέχει μαζί με τον ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ στην πράξη: «Spectra Plan – Καινοτόμος κινητή συσκευή φασματικής χαρτογράφησης για την επιτόπια πρώιμη ανίχνευση ασθενειών σε καλλιέργειες κηπευτικών», συνολικού προϋπολογισμού, 490.000 €