Δημοσιεύτηκε 19 Σεπτεμβρίου, 2019

Ένα από τα Ευρωπαϊκά Έργα που διαχειρίζεται το Επιστημονικό Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας είναι το SMEInno Boost του οποίου βασικός στόχος είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της καινοτομικότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στη περιοχή των Βαλκανίων.

Στο πλαίσιο αυτό, οι εταίροι του έργου δημιούργησαν το εργαλείο SATτο οποίο είναι ένα σύστημα αυτοαξιολόγησης που περιέχει ερωτήσεις σχετικές με το προφίλ και τις δραστηριότητες της επιχείρησης, και σχετίζονται με την  ικανότητά της να καινοτομεί και να εισάγει ή/και να δημιουργεί καινοτόμα προϊόντα ή υπηρεσίες.

Μετά την ολοκλήρωση του ερωτηματολογίου, το εργαλείο με βάση ανάλυση πολλαπλών κριτηρίων, καθορίζει τις δυνατότητες της επιχείρησης, αξιολογώντας την με βάση ομοειδείς επιχειρήσεις και προτείνοντας βελτιώσεις, δημιουργώντας μια έκθεση που είναι διαθέσιμη στην επιχείρηση.Έτσι, η  επιχείρηση μπορεί να δει αφενός τα συγκριτικά πλεονεκτήματά της και αφετέρου σε ποιους τομείς πρέπει να καταβάλει πρόσθετες προσπάθειες για να είναι πιο επιτυχημένη στη δημιουργία ή/και την εφαρμογή καινοτομιών.

Δείτε περισσότερα στον παρακάτω σύνδεσμο: 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=WgMuhSh0HKE

Περισσότερες πληροφορίες για το SMEInnoBoost, μπορείτε να βρείτε στο website του έργου: http://smeinnoboost.bas.bg/sat/index.php?route=information/information&information_id=11