Αποτελέσματα προκήρυξης για τη θέση Junior project assistant (Διοικητική υποστήριξη έργου)

Τίτλος ΘέσηςJunior project assistant (Διοικητική υποστήριξη έργου)
Εταιρεία / ΦορέαςΕΤΕΠ-Κ
Ημερομηνία Δημοσίευσης26/09/2023
Καταληκτική Ημερομηνία11/10/2023
ΥπερσύνδεσμοςΑποτελέσματα

Επιστημονικό Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης | Διοικητική υποστήριξη έργου

Τίτλος ΘέσηςΔιοικητική υποστήριξη έργου (Μερική απασχόληση για προπτυχιακό φοιτητή)
Εταιρεία / ΦορέαςΕΤΕΠ-Κ
Ημερομηνία Δημοσίευσης24/10/2023
Καταληκτική Ημερομηνία3/11/2023
ΥπερσύνδεσμοςΑποτελέσματα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:
– Διοικητική υποστήριξη έργου
– Διοργάνωση συναντήσεων και προγραμματισμός εκδηλώσεων έργου
– Σχεδιασμός και υλοποίηση δράσεων δημοσιότητας και προβολής έργου
– Παροχή υποστήριξης στην ομάδα διαχείρισης του έργου

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 1 Δεκεμβρίου 2023

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
– Οι υποψήφιοι/ες θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι/ες σε προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών ΑΕΙ, σχετικό με Διοίκηση Επιχειρήσεων ή με συναφές πεδίο
– Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας (Γ2/C2), βάσει Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις γλώσσες (CEFR)

ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
– Γνώση θεμάτων μεθοδολογίας έρευνας και στατιστικής (αποδεικνύεται με βεβαίωση ΑΕΙ σχετικών μαθημάτων)

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ:
Όσοι/ες επιθυμούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, καλούνται να υποβάλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά μέχρι την Παρασκευή 3 Νοεμβρίου 2023 και ώρα 17:00, αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο email hr@stepc.gr

Επιστημονικό Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης | Junior project assistant (Διοικητική υποστήριξη έργου)

Τίτλος ΘέσηςJunior project assistant (Διοικητική υποστήριξη έργου)
Εταιρεία / ΦορέαςΕΤΕΠ-Κ
Ημερομηνία Δημοσίευσης26/09/2023
Καταληκτική Ημερομηνία11/10/2023
ΥπερσύνδεσμοςJob ad

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:
– Διοικητική υποστήριξη έργου
– Συμβολή στην υλοποίηση των παραδοτέων του έργου
– Σύνταξη αναφορών προόδου του έργου
– Παροχή υποστήριξης στην ομάδα διαχείρισης του έργου

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 1 Δεκεμβρίου 2023

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
– Πτυχίο AEI (κλάδος: ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ)
– Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας (Γ2/C2), βάσει Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις γλώσσες (CEFR)

ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
– Προγενέστερη εμπειρία στο αντικείμενο της θέσης (project management)
– Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε αντικείμενο σχετικό με τα καθήκοντα της θέσης ή σε συναφές πεδίο επιστημών
– Άριστη χρήση Η/Υ (μηχανογραφικών εφαρμογών MS Office) όπως πιστοποιείται στο Π.Δ.85/2022, αρθ.9

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ: Όσοι/ες επιθυμούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, καλούνται να υποβάλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά μέχρι την Τετάρτη 11 Οκτωβρίου 2023 και ώρα 17:00, αποκλειστικά μέσω
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο email hr@stepc.gr