ΕΤΕΠ-Κ: Ένα κέντρο προώθησης και υποστήριξης της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας

Το ΕΤΕΠ-Κρήτης παρέχει υποστήριξη σε νέους και δυνητικούς επιχειρηματίες

Το ΕΤΕΠ-Κρήτης, εκτός από τις υποδομές και τις υπηρεσίες Θερμοκοιτίδας για την ίδρυση νέων καινοτόμων επιχειρήσεων, παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες υποστήριξης και καθοδήγησης για την αξιολόγηση και κατοχύρωση μιας νέας επιχειρηματικής ιδέας.


Τι παρέχουμε:

Θερμοκοιτίδα επιχειρήσεων
Υποστήριξη επιχειρηματικής ανάπτυξης
– Ερευνητικές συνεργασίες, επιχειρηματική δικτύωση
– Χρηματοδότηση