«Ημερίδα για την καινοτομικότητα των ΜΜΕ σε Ελλάδα και Νοτιοανατολική Ευρώπη: Τα αποτελέσματα από το έργο FINNO»