Η Ελλάδα Καινοτομεί

Δημοσιεύτηκε 18 Μαΐου, 2010

Με σύνθημα «Η Ελλάδα καινοτομεί», ο ΣΕΒ και η Eurobank EFG αναλαμβάνουν κοινή πρωτοβουλία με στόχο την προώθηση της έρευνας και καινοτομίας στη χώρα μας. Στο πλαίσιο αυτό, διοργανώνουν πανελλήνιο διαγωνισμό Εφαρμοσμένης Έρευνας και Καινοτομίας που απευθύνεται στους ανθρώπους της έρευνας, της καινοτομίας, της γνώσης και των νέων ιδεών.

Στόχος της πρωτοβουλίας αυτής είναι να κινητοποιηθούν δημιουργικές δυνάμεις της ελληνικής κοινωνίας και να ενθαρρυνθεί η έρευνα και η καινοτομία, που αποτελούν αναγκαίες προϋποθέσεις για την αναβάθμιση της παραγωγικής βάσης και της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας μας.

Ο διαγωνισμός σκοπεύει να αναδείξει προϊόντα εφαρμοσμένης έρευνας και προϊόντα ή υπηρεσίες καινοτομίας, που συμβάλλουν στη βελτίωση της καθημερινής ζωής, στη βιώσιμη ανάπτυξη και στην ενίσχυση της εξωστρέφειας της οικονομίας.

Πέραν της σημειολογικής αξίας της επιβράβευσης μέσω του διαγωνισμού δίνεται η δυνατότητα σε όσους θα συμμετάσχουν να έλθουν σε επαφή με την επιχειρηματική κοινότητα και να έχουν την υποστήριξη του ΣΕΒ και της Eurobank προκειμένου η ιδέα να γίνει πράξη.

Για τους λόγους που οδήγησαν τους δύο φορείς στην πρωτοβουλία αυτή, ο Πρόεδρος του ΣΕΒ κ. Δημήτρης Δασκαλόπουλος, δήλωσε: «Η σύγχρονη επιχείρηση δεν έχει την πολυτέλεια της αδράνειας και της στασιμότητας.  Στις επιχειρήσεις όποιος δεν ανανεώνεται, παρακμάζει.  Όποιος δεν ανταποκρίνεται στην ανάγκη της αλλαγής είναι καταδικασμένος.  Το ίδιο ισχύει και για τις κοινωνίες.
Είναι γνωστό ότι στην Ελλάδα η καινοτομία, όπως και η ανάπτυξη γνώσης, υστερεί.  Όμως, στο υπέδαφος της κοινωνίας μας υπάρχουν κοιτάσματα χρυσού.  Πολλοί νέοι, πολλοί επιχειρηματίες, πολλοί επαγγελματίες αποτινάσσουν τα δεσμά της αδιαφορίας και της αβελτηρίας, αντιστέκονται στις σειρήνες των εύκολων επιλογών και διαπρέπουν με σκληρή δουλειά, φαντασία και συνέπεια.  Νιώθουν πόσο αναγκαίο είναι να ξαναγίνουμε μία κοινωνία δράσης και δυναμικής προσαρμογής, ικανή να αναμετρηθεί με το μέλλον.  Μερικά απ’ αυτά τα κοιτάσματα χρυσού επιδιώκει να φέρει στην επιφάνεια ο διαγωνισμός εφαρμοσμένης έρευνας και καινοτομίας που ξεκινάμε σήμερα».

Αναφερόμενος στο διαγωνισμό, ο διευθύνων σύμβουλος της Eurobank EFG κ. Νικόλαος Νανόπουλος δήλωσε: «Η πρωτοβουλία μας υπαγορεύεται από την ισχυρή μας πεποίθηση πως η καινοτομία, οι νέες ιδέες, η επένδυση στη γνώση και την έρευνα, πρέπει να αξιοποιούνται και να βρίσκουν έδαφος εφαρμογής στην παραγωγική και επιχειρηματική δραστηριότητα. Έτσι μόνον, ενισχύονται και αναβαθμίζονται συνεχώς η παραγωγικότητα, η ποιότητα, η προστιθέμενη αξία και η ανταγωνιστικότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών που παράγουμε με γνώμονα τις ανάγκες και τις απαιτήσεις ενός διεθνούς περιβάλλοντος που εξελίσσεται ραγδαία και γίνεται όλο και πιο ανταγωνιστικό.
Εμείς στην Eurobank υποστηρίζουμε εδώ και καιρό την ανάγκη να θεμελιώσουμε ένα νέο πρότυπο διατηρήσιμης ανάπτυξης, το οποίο θα ενισχύει την παραγωγικότητα, την ανταγωνιστικότητα, την εξωστρέφεια και την απασχόληση. Για να το πετύχουμε αυτό πρέπει να θεμελιώσουμε την προσπάθειά μας πάνω στην καινοτομία, την έρευνα, την Παιδεία, τη γνώση, τις νέες ιδέες και τη δημιουργικότητα. Αυτά θα προικίσουν την ελληνική οικονομία με τα νέα συγκριτικά πλεονεκτήματα που έχει ανάγκη ώστε να ανακτήσει το χαμένο έδαφος στη δύσκολη και αέναη μάχη της διεθνούς ανταγωνιστικότητας».

Στη δυναμική των επενδύσεων στην Έρευνα και τη Καινοτομία και τη σημαντική συμβολή τους στην ενίσχυση της εξωστρέφειας και το ρυθμό ανάπτυξης της οικονομίας αναφέρθηκε ο αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της Τράπεζας κ. Νικόλαος Καραμούζης, υπογραμμίζοντας:  «H εμπειρία άλλων χωρών έχει δείξει ότι μπορεί μία χώρα να πετύχει μεγάλη αύξηση των εξαγωγών, της οικονομικής εξωστρέφειας και αύξηση του ρυθμού ανάπτυξης χωρίς να απαιτείται η μείωση του κόστους εργασίας σαν κυρίαρχο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Η Ελλάδα σήμερα επενδύει μόνον ποσοστό 0,6% του ΑΕΠ για έρευνα και ανάπτυξη τεχνολογίας έναντι 3,7% της Σουηδίας και 3,6% της Φινλανδίας και βρίσκεται δυστυχώς κάτω από χώρες όπως Ρουμανία και Λιθουανία, Εσθονία, Λάτβια. Μελέτες έχουν δείξει ότι μια αύξηση των επενδύσεων σε Έρευνα & Καινοτομία  κατά 1 ποσοστιαία μονάδα του ΑΕΠ οδηγεί μακροπρόθεσμα σε αύξηση της παραγωγικότητας της εθνικής οικονομίας κατά  περίπου 0,3% σε ετήσια βάση. Η Eurobank, πιστή στη δέσμευσή της για πραγματική στήριξη της επιχειρηματικότητας, δεσμεύεται να εξετάσει – πάντα λαμβάνοντας υπόψη τα τραπεζικά κριτήρια – να χρηματοδοτήσει την επιχείρηση που θα αναλάβει να υιοθετήσει μια από τις καινοτόμες ιδέες που θα αναδειχθούν μέσα από το διαγωνισμό, με το κόστος που θα απαιτηθεί ώστε να την υλοποιήσει παραγωγικά. Είμαστε βέβαιοι ότι ο διαγωνισμός θα συνδράμει ουσιαστικά στη βελτίωση της επιχειρηματικότητας και στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της εθνικής μας οικονομίας, βάζοντας έτσι τις βάσεις για ένα σίγουρο αναπτυξιακό μέλλον».

Ο διαγωνισμός περιλαμβάνει δύο κατηγορίες βραβείων:
Μία για την Εφαρμοσμένη Έρευνα & μια για τη Καινοτομία. Σε  κάθε κατηγορία θα απονεμηθούν από δύο βραβεία, πρώτο (Α) και δεύτερο (Β) δηλαδή  συνολικά τέσσερα βραβεία. Τα βραβεία του διαγωνισμού ανά πεδίο είναι χρηματικά και συνοδεύονται από τιμητική πλακέτα
Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν μεμονωμένοι ερευνητές, ερευνητικές ομάδες, επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται παραγωγικά ή/και ερευνητικά στην Ελλάδα καθώς και ιδρύματα της ημεδαπής που δραστηριοποιούνται στο χώρο της έρευνας. Η προθεσμία υποβολής των υποψηφιοτήτων είναι έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2010.
Τη διαδικασία αξιολόγησης (γραπτής και προφορικής) θα συντονίσει και θα εποπτεύσει Επιστημονικό Συμβούλιο, αποτελούμενο από διακεκριμένους επιστήμονες.
Με βάση την τελική βαθμολογία κατά το στάδιο της γραπτής αξιολόγησης, θα επιλεγούν οι έως 20 καλύτερες υποψηφιότητες (10 για την κατηγορία Εφαρμοσμένη έρευνα – 10 για την  κατηγορία Καινοτομία).  Για τις έως 20 υποψηφιότητες που θα προκριθούν κατά το στάδιο αυτό και προ της τελικής κατάταξης που θα προκύψει μετά την ολοκλήρωση και του σταδίου της προφορικής αξιολόγησης, θα οργανωθεί ειδική προβολή των προτάσεων των υποψηφιοτήτων που, μεταξύ άλλων, θα περιλαμβάνει: περιφερειακές εκδηλώσεις σε 5 πόλεις της Ελλάδας (Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Λάρισα, Ηράκλειο, Ιωάννινα), καθώς και την έκδοση ειδικού  λευκώματος που θα διανεμηθεί σε ευρύ κύκλο αποδεκτών  κυρίως επιχειρηματιών.

Η προκήρυξη του διαγωνισμού, στην οποία περιέχονται αναλυτικά οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σε αυτόν, είναι αναρτημένοι στον ειδικά διαμορφωμένο διαδικτυακό τόπο www.kainotomeis.gr, τον οποίο μπορούν να επισκέπτονται οι ενδιαφερόμενοι για περαιτέρω πληροφορίες καθώς και για την ηλεκτρονική υποβολή των προτάσεών τους.-