Δημοσιεύτηκε 10 Σεπτεμβρίου, 2020

Η εταιρεία βιοτεχνολογίας BIOPIX-T που είναι εγκατεστημένη στο Science & Technology Park of Crete/Επιστημονικό & Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης από τον Ιούλιο του 2020 και σχεδιάζει μια νέα φορητή συσκευή μοριακής διάγνωσης & εκτέλεσης μοριακών διαγνωστικών tests, χρηματοδοτήθηκε από την εταιρεία επιχειρηματικών συμμετοχών  Metavallon VC 

 

Δείτε Περισσότερες Πληροφορίες εδώ