ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΟΦΥΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΘΗΝΑΣ

Δημοσιεύτηκε 02 Σεπτεμβρίου, 2014

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών έχει αναλάβει την υλοποίηση του έργου «Θερμοκοιτίδα Υποστήριξης Νεοφυών Επιχειρήσεων στο Δήμο Αθηναίων» (Θ.Ε.Α.), το οποίο αφορά στη δημιουργία και λειτουργία θερμοκοιτίδας επιχειρηματικότητας, όπου θα φιλοξενηθούν νεοφυείς επιχειρήσεις (startups), για χρονικό διάστημα έως 18 μηνών.

Η δράση εντάσσεται στο χρηματοδοτούμενο από το ΕΣΠΑ πλαίσιο του αναπτυξιακού προγράμματος «Έργο Αθήνα», που υλοποιείται από τον Δήμο Αθηναίων.

Σκοπός του ΕΒΕΑ είναι μέσω της «Θ.Ε.Α.» να παρέχει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα δράσεων για την υποστήριξη νεοφυών επιχειρήσεων στην Αθήνα.

Η «Θ.Ε.Α.» απευθύνεται σε ανθρώπους με καινοτόμες και πρωτοποριακές ιδέες, οι οποίοι με τη σωστή και εξειδικευμένη υποστήριξη από ειδικούς στα πρώτα τους βήματα, θα έχουν την ευκαιρία να μεταμορφώσουν τις ιδέες τους σε μια νέα δυναμική επιχείρηση.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε εδώ