Κλαδική Έρευνα της Επιτροπής Ανταγωνισμού στο ηλεκτρονικό εμπόριο – Δεύτερη δημόσια τηλε-διαβούλευση

Δημοσιεύτηκε 14 Φεβρουαρίου, 2022

Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία την Τετάρτη 9 Φεβρουαρίου 2022 η προγραμματισμένη ημερίδα-τηλεδιαβούλευση της Επιτροπής Ανταγωνισμού («ΕΑ»), που διοργανώθηκε σε συνέχεια της δημοσίευσης της Ενδιάμεσης Έκθεσης για την κλαδική έρευνα στο ηλεκτρονικό εμπόριο. Η τηλεδιαβούλευση σχεδιάστηκε με την προοπτική να λειτουργήσει ως ένα διαδραστικό φόρουμ για την ανταλλαγή απόψεων αναφορικά με τις ανταγωνιστικές συνθήκες στην ψηφιακή οικονομία στην Ελλάδα ενόψει της δημοσίευσης της Τελικής Έκθεσης. Η τηλεδιαβούλευση, η οποία πραγματοποιήθηκε μέσω ιδιόκτητου livestreaming studio σε ποιότητα FULLHD, εντάσσεται στο γενικότερο πλαίσιο της αναμόρφωσης της ψηφιακής επικοινωνίας της Επιτροπής Ανταγωνισμού, βάσει του οποίου η Επιτροπή ευελπιστεί στην αμεσότερη επαφή τόσο με τις επιχειρήσεις όσο και με τους καταναλωτές και τους πολίτες.

Το βίντεο της τηλεδιαβούλευσης μπορείτε να το παρακολουθήσετε από την ιστοσελίδα της Επιτροπής Ανταγωνισμού εδώ ή στο κανάλι της στο YouTube εδώ

Την τηλεδιαβούλευση παρακολούθησαν σε ζωντανή ροή μέσω της πλατφόρμας της Επιτροπής Ανταγωνισμού πολλοί ενδιαφερόμενοι, στους οποίους συμπεριλαμβάνονταν εκπρόσωποι εταιριών και ενώσεων καταναλωτών, σύνδεσμοι/ ενώσεις επιχειρήσεων, δικηγόροι και οικονομολόγοι που δραστηριοποιούνται επαγγελματικά σε ζητήματα προστασίας ελεύθερου ανταγωνισμού.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, ομιλητές από διαφορετικά επαγγελματικά υπόβαθρα πραγματοποίησαν παρουσιάσεις πάνω σε ένα μεγάλο εύρος επίκαιρων ζητημάτων που άπτονται της λειτουργίας του ηλεκτρονικού εμπορίου. Συγκεκριμένα, η τηλεδιαβούλευση διαρθρώθηκε σε τέσσερις θεματικές κατηγορίες, ως εξής: α) Παρουσίαση Ενδιάμεσης Έκθεσης της Κλαδικής Έρευνας της ΕΑ στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο· β) Ανταγωνιστικές Συνθήκες, Προοπτικές και Εμπόδια στη Λειτουργία του Ηλεκτρονικού Εμπορίου· γ) Μεταρρυθμίσεις Νομοθετικού Πλαισίου· και δ) Ηλεκτρονική Διαμεσολάβηση για την Προσφορά Υπηρεσιών: Ξενοδοχειακός Κλάδος.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο της πρώτης θεματικής ενότητας, η Ομάδα Εργασίας της κλαδικής έρευνας παρουσίασε τα πορίσματα της Ενδιάμεσης Έκθεσης και ανέλυσε τις συνθήκες και τις ενδεχόμενες στρεβλώσεις στη λειτουργία του ανταγωνισμού. Στη συγκεκριμένη θεματική ενότητα συμμετείχε και ο Καθηγητής κ. Γ. Δουκίδης, επικεφαλής του Εργαστηρίου Ηλεκτρονικού Εμπορίου και Ηλεκτρονικού Επιχειρείν (ELTRUN) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, το οποίο συνέδραμε την Ομάδα Εργασίας κατά την εκπόνηση της Ενδιάμεσης Έκθεσης. Στη δεύτερη θεματική ενότητα, εκπρόσωποι επιχειρήσεων και ενώσεων επιχειρήσεων δραστηριοποιούμενων στο ηλεκτρονικό εμπόριο μοιράστηκαν τις απόψεις τους για τις προκλήσεις και τις μελλοντικές προοπτικές της ψηφιακής οικονομίας στην Ελλάδα.

Κατά την τρίτη θεματική ενότητα, νομικοί με εξειδίκευση στο δίκαιο ανταγωνισμού παρουσίασαν τις πρόσφατες και επικείμενες νομοθετικές εξελίξεις, καλύπτοντας θέματα όπως η αναθεώρηση του Κανονισμού Απαλλαγής κατά Κατηγορία για τις κάθετες συμφωνίες, η πρόταση Πράξης για τις Ψηφιακές Αγορές, η αντιμετώπιση της πρακτικής της αλγοριθμικής τιμολόγησης, και οι κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εφαρμογή του δικαίου ανταγωνισμού στις συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Στην τέταρτη και τελευταία θεματική ενότητα, εκπρόσωποι του ξενοδοχειακού κλάδου και διαπρεπείς νομικοί αντάλλαξαν απόψεις για τις στρεβλώσεις του ανταγωνισμού που παρατηρούνται ως αποτέλεσμα των πρακτικών μεγάλων επιγραμμικών πλατφορμών κρατήσεων, σε έναν κλάδο με ιδιαίτερη σπουδαιότητα για την ελληνική οικονομία.    

Στην επόμενη φάση, η Ομάδα Εργασίας της κλαδικής έρευνας θα αξιοποιήσει τις θέσεις και τα σχόλια που έλαβε κατά το στάδιο της δημόσιας διαβούλευσης επί της Ενδιάμεσης Έκθεσης, προκειμένου να επικαιροποιήσει τα ευρήματά της και να προχωρήσει στη σύνταξη και δημοσίευση της Τελικής Έκθεσης.