«Κοινών Επιχειρείν» Η Κοινωνική Επιχειρηματικότητα στη Πράξη: Διήμερο Κοινωνικής Οικονομίας της Περιφέρειας Κρήτης στις 28 & 29 Μαΐου 2022

Δημοσιεύτηκε 24 Μαΐου, 2022

Η Περιφέρεια Κρήτης πραγματοποιεί διήμερο για την Κοινωνική Οικονομία με τίτλο «Κοινών Επιχειρείν», το Σάββατο 28 και την Κυριακή 29 Μαΐου 2022, στο Πολιτιστικό & Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου, στην αίθουσα της Πειραματικής Σκηνής και στο αίθριο του χώρου.

Ο τομέας της Κοινωνικής Οικονομίας είναι μια ευκαιρία για την ενίσχυση της απασχόλησης, την ανάπτυξη της συνεργατικής επιχειρηματικότητας για την προώθηση των στόχων της βιώσιμης ανάπτυξης, και στην κατεύθυνση αυτή η Περιφέρεια Κρήτης, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Εργασίας & Κοιν. Υποθέσεων, σε συνεργασία με το Περιφερειακό Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης και με φορέα υλοποίησης την Περιφερειακή Αναπτυξιακή Εταιρεία Κρήτης (ΠΑΝΕΤΑΙΚ) ΑΕ διοργανώνει το διήμερο, στο οποίο θα περιλαμβάνει:

  • Περίπτερα με Έκθεση προϊόντων κοινωνικών επιχειρήσεων της Κρήτης και φορέων, της κοινωνικής οικονομίας.
  • Ανοικτά θεματικά στρογγυλά τραπέζια  για την κοινωνική & αλληλέγγυα οικονομία, με εισηγητές από το αρμόδιο υπουργείο, από φορείς άσκησης πολιτικής, χρηματοδοτήσεων, την Αυτοδιοίκηση και δικτύων κοινωνικής οικονομίας.
  • Παρουσιάσεις τοπικών ελπιδοφόρων κοινωνικών επιχειρήσεων και των διαδικασιών για τη δημιουργία βιώσιμων  κοινωνικών συνεταιρισμών.

Στόχοι του «Κοινών Επιχειρείν» είναι:

  • Nα γνωρίσει κάθε πολίτης το χαρακτήρα, το ρόλο και τη σημασία της κοινωνικής οικονομίας για την τοπική ανάπτυξη.
  • Nα παρουσιαστούν οι επιχειρηματικές δραστηριότητες του εν λόγω πεδίου στην Κρήτη προκειμένου να ενισχυθούν οι σχέσεις των κοινωνικών επιχειρήσεων με την τοπική οικονομία.
  • Να αναδειχθεί ο ρόλος της  κοινωνικής οικονομίας στην ενίσχυση της απασχόλησης και της κοινωνικής ένταξης.

Δείτε το πρόγραμμα και τους ομιλητές εδώ.