Μητρώο Μεντόρων καινοτομίας και επιχειρηματικότητας από την Περιφέρεια Κρήτης.

Δημοσιεύτηκε 11 Αυγούστου, 2022

Ιδρύθηκε το νέο Μητρώο Μεντόρων από την Περιφέρεια Κρήτης στο πλαίσιο υλοποίησης στοχευμένων δράσεων για την ανάπτυξη της καινοτόμου επιχειρηματικότητας και την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ της ερευνητικής κοινότητας και των επιχειρήσεων στην Κρήτη.

Στόχος είναι η υποστήριξη και καθοδήγηση επιχειρηματικών ομάδων και νεοφυών επιχειρήσεων, που σχεδιάζουν να αναπτύξουν ή αναπτύσσουν ήδη, επιχειρηματική δραστηριότητα στους τομείς και στα πεδία εξειδίκευσης της εγκεκριμένης αναθεωρημένης Στρατηγικής για την Έξυπνη Εξειδίκευση (RIS3Crete).

Περισσότερα εδώ.