Δημοσιεύτηκε 20 Μαΐου, 2010

Τη δυστοκία του φοροελεγκτικού μηχανισμού και την έλλειψη πολιτικής βούλησης να «τρέξει» ακόμα περισσότερο τους ελέγχους και να κινητοποιήσει τα αρμόδια στελέχη των εφοριών αποδεικνύει η νέα παράταση παραγραφής χρήσεων. Έτσι, υποψήφιες για κάθε είδους έλεγχο θα παραμείνουν για ακόμα έξι μήνες φορολογικές υποθέσεις, που κανονικά παραγράφονταν στις 30 Ιουνίου της φετινής χρονιάς.

Με εγκύκλιο, που απέστειλε σε όλες τις υπηρεσίες ο Γενικός Γραμματέας του υπουργείου οικονομικών – και αρμόδιος επί φορολογικών θεμάτων – Δημήτρης Γεωργακόπουλος, ζητά την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 82 του πρόσφατου φορολογικού νόμου. Τι προβλέπουν αυτές;

Ότι οι προθεσμίες παραγραφής του δικαιώματος του Δημοσίου για κοινοποίηση φύλλων ελέγχου ή πράξεων επιβολής φόρων, τελών και εισφορών που λήγουν στις 30/6/2010 παρατείνονται μέχρι 31/12/2010.

Η παράταση αυτή αφορά στις κάθε είδους προθεσμίες παραγραφής που λήγουν στις 30 Ιουνίου, όπως υποθέσεις χρήσεων 2000, 2001, 2002 και 2003, υποθέσεις με πλαστά ή εικονικά ή νοθευμένα φορολογικά στοιχεία, υποθέσεις με κατασχεθέντα ανεπίσημα βιβλία και στοιχεία και υποθέσεις μη υποβολής δήλωσης (για τις οποίες προβλέπεται μεγαλύτερος χρόνος παραγραφής).

Υπενθυμίζεται ότι ο εκάστοτε χρόνος παραγραφής του δικαιώματος του Δημοσίου για επιβολή φόρου – όπως ορίζεται από τις ισχύουσες διατάξεις – αποτελεί πλέον και το χρόνο μέχρι τον οποίο πρέπει να διαφυλάσσονται τα οριζόμενα στις ίδιες διατάξεις του Κώδικα αυτού βιβλία και στοιχεία.

Αξίζει, πάντως να σημειωθεί ότι πρόκειται για τη δεύτερη συνεχόμενη παράταση των προθεσμιών παραγραφής αυτών των υποθέσεων. Κανονικά, οι χρήσεις 2000, 2001, 2002 και 2003 παραγράφονταν στις 31 Δεκεμβρίου του 2009. Με το νόμο, όμως, 3790/09 δόθηκε εξάμηνη παράταση στην παραγραφή για τις 30 Ιουνίου της φετινής χρονιάς.

Προσοχή ! Η παράταση αυτή δεν αφορά στις υποθέσεις φορολογίας κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών, προικών, κερδών από λαχεία, μεταβίβασης ακινήτων, φόρου μεγάλης ακίνητης περιουσίας (Φ.Μ.Α.Π.) και ειδικού φόρου επί των ακινήτων.

(www.capital.gr)