Δημοσιεύτηκε 02 Ιουνίου, 2010

Νέo πρόγραμμα που αφορά στις μικρομεσαίες μεταποιητικές επιχειρήσεις μέσω των δράσεων του ΕΣΠΑ θα ανακοινωθεί τον Ιούνιο (ήδη ένα πρόγραμμα βρίσκεται σε εφαρμογή) όπως ανακοίνωσε ο γενικός γραμματέας του τομέα Βιομηχανίας του υπουργείου Οικονομίας Αλ. Φούρλας στο Διοικητικό Συμβούλιο του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς.

Ο γενικός γραμματέας του υπουργείου αναφέρθηκε ακόμη στις πρωτοβουλίες που λαμβάνει το υπουργείο για βελτιστοποίηση του θεσμικού πλαισίου που αφορά στη βιομηχανία, στις δράσεις για την απλούστευση της διαδικασίας αδειοδότησης βιομηχανικών εγκαταστάσεων, στην στόχευση για εξυπηρέτηση των βιομηχανιών εντός των ορίων των ΒΙΠΕ και την προώθηση δράσεων για την ενθάρρυνση της καινοτομίας μέσω των ΕΣΠΑ.

Επίσης, αναφέρθηκε σε δύο νέα προγράμματα του Αναπτυξιακού Νόμου που είναι στο στάδιο της δρομολόγησης από τη Δράση ΤΕΜΠΜΕ. Αναφερόμενος στα αίτια της χαμηλής ανάπτυξης των τελευταίων ετών, εστίασε στα πενιχρά κονδύλια που επενδύθηκαν για έρευνα και τεχνολογία.

(www.tovima.gr)