Δημοσιεύτηκε 21 Ιουνίου, 2011


Επενδυτικός Νόμος 3908/2011: Ειδικό Καθεστώς Επιχειρηματικότητας των Νέων

Περίοδος υποβολής από 1 Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου 2011

Για πληροφορίες επισκεφτείτε τον ιστότοπο

http://www.startupgreece.gov.gr/el/content/επενδυτικός-νόμος-39082011-ειδικό-καθεστώς-επιχειρηματικότητας-των-νέων