Δημοσιεύτηκε 27 Δεκεμβρίου, 2016


ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ OTMET:
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΚΡΗΤΗΣ

Ολοκληρώνεται στις 31 Δεκεμβρίου 2016 το έργο ΟΤΜΕΤ (On Job Training Models in Europe and Training of Trainers, http://otmett.com) στο οποίο συντονιστής είναι το Πανεπιστήμιο της Μερσίνης (Τουρκία) και στο οποίο συμμετείχαν εταίροι από την Εσθονία (Τεχνολογικό Πάρκο Tartu), τη Λιθουανία (Τεχνολογικό Πάρκο Kaunas), Ιταλία (Τεχνολογικό Πάρκο Πίζας), Πορτογαλία (Τεχνολογικό Πάρκο Madan, Λισαβόνα) και την Ελλάδα (Εταιρεία Διαχείρισης & Ανάπτυξης Επιστημονικού Τεχνολογικού Πάρκου Κρήτης). Επιπλέον από την Τουρκία συμμετείχε το Τεχνολογικό Πάρκο της Μερσίνης, η Ένωση Τεχνολογικών Πάρκων Τουρκίας, το Υπουργείο Έρευνας και το Επιμελητήριο της Μερσίνης.

Το έργο βασίζεται σε 3 πυλώνες:
•    Την ανάπτυξη ενός μοντέλου απόκτησης εργασιακής εμπειρίας για φοιτητές, αξιοποιώντας τις αντίστοιχες εμπειρίες που υπάρχουν στην Ευρώπη αλλά και άλλες χώρες του κόσμου. Το μοντέλο βασίζεται σε εκτεταμένη έρευνα που πραγματοποιήθηκε με ερωτηματολόγια στις χώρες που συμμετείχαν όπου πήραν μέρος περισσότεροι από 3000 φοιτητές, ακαδημαϊκοί και επιχειρήσεις που είτε είχαν είτε όχι αντίστοιχη εμπειρία από τη συμμετοχή σε παρόμοιες δραστηριότητες απασχόλησης φοιτητών στις επιχειρήσεις.
•    Την ανάπτυξη ενός προγράμματος κατάρτισης εκπροσώπων από επιχειρήσεις και ακαδημαϊκών που θα υποστηρίξουν την κατάρτιση και καθοδήγηση των φοιτητών πριν και κατά τη διάρκεια της απασχόλησης τους στις επιχειρήσεις, ώστε αφενός να είναι αποτελεσματική και αφετέρου να τους βοηθήσει να κατανοήσουν το εργασιακό περιβάλλον που θα αντιμετωπίσουν όταν θα εισέλθουν στην αγορά εργασίας.   
•    Την ανάπτυξη μιας ηλεκτρονικής πλατφόρμας που θα επιτρέπει στους φοιτητές, τους ακαδημαϊκούς και τις επιχειρήσεις να παρακολουθούν και να αξιολογούν τις δραστηριότητες που σχετίζονται με την απασχόληση των φοιτητών στις επιχειρήσεις και να τους βοηθήσει σε στην απόκτηση εργασιακής εμπειρίας πριν την αποφοίτηση τους.

Δείτε σχετικά βίντεο στους παρακάτω συνδέσμους:

ftp://ftp.iesl.forth.gr/incoming/Papamichail/OTMET VIDEOS/Phaistos_Networks_FINAL.mp4

ftp://ftp.iesl.forth.gr/incoming/Papamichail/OTMET VIDEOS/Student_FINAL.mp4

ftp://ftp.iesl.forth.gr/incoming/Papamichail/OTMET VIDEOS/University_FINAL.mp4

 
Δείτε εδώ φωτογραφίες  από την τελική συνάντηση του έργου στη Μερσίνη, Τουρκία, 5 Δεκεμβρίου 2016