Ο Πρόεδρος του ΙΤΕ και ο Διευθυντής του ΕΤΕΠ Κρήτης μιλούν στο Παρατηρητήριο Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας Κρήτης για την νέα θερμοκοιτίδα επιχειρήσεων στα Χανιά

Δημοσιεύτηκε 30 Αυγούστου, 2022

Για τη νέα συμφωνία επέκτασης της λειτουργίας της θερμοκοιτίδας επιχειρήσεων του Επιστημονικού και Τεχνολογικού Πάρκου Κρήτης στα Χανιά, η οποία υπεγράφη τη Δευτέρα 22 Αυγούστου 2022 στο Πολυτεχνείο Κρήτης, μιλούν ο Πρόεδρος του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), Καθ. Νεκτάριος Ταβερναράκης και ο Διευθυντής του ΕΤΕΠ Κρήτης Δρ. Γιώργος Παπαμιχαήλ.

Ο Πρόεδρος του ΙΤΕ, Καθ. Νεκτάριος Ταβερναράκης

Ο Πρόεδρος του ΙΤΕ, Καθ. Νεκτάριος Ταβερναράκης, αναφέρει ότι πρόκειται για μια σημαντική συμφωνία που διευρύνει την πολυετή και στενή συνεργασία του ΙΤΕ και του Πολυτεχνείου Κρήτης, παρέχει άφθονες ευκαιρίες για την ανάπτυξη καινοτόμων και διεθνώς ανταγωνιστικών κατευθύνσεων, και υπόσχεται να έχει σημαντική συνεισφορά στην περιφερειακή ανάπτυξη. Άλλωστε, ένας από τους λόγους που η Κρήτη κατατάσσεται πρώτη στο Innovation Scoreboard, τον ευρωπαϊκό δείκτη κατάταξης για την καινοτομία, οφείλεται στη μακροχρόνια και αρμονική συνεργασία της Περιφέρειας Κρήτης με το ΙΤΕ και τα άλλα ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα του τοπικού οικοσυστήματος.

Η δημιουργία της νέας θερμοκοιτίδας επιχειρήσεων στα Χανιά είναι σημαντικό βήμα για την ενίσχυση των συνεργειών των δύο Ιδρυμάτων και τη δημιουργία οικονομίας κλίμακας, ειδικά σε θέματα υποστήριξης της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας έντασης γνώσης. Αποτελεί ένα ακόμα δυναμικό εγχείρημα που συνδέεται άμεσα με μια βασική προτεραιότητα του ΙΤΕ: την ανάπτυξη καινοτομίας και την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της έρευνας προς όφελος της κοινωνίας. Καταλυτική για την ανάπτυξή της, θα είναι η τεχνογνωσία που διαθέτει το Επιστημονικό και Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης, το οποίο είναι μια θερμοκοιτίδα επιχειρηματικής δραστηριότητας και νεοφυών εταιρειών με σημαντική εμπειρία στη διασύνδεση των ερευνητικών δραστηριοτήτων με τον επιχειρηματικό κόσμο και τη βιομηχανία. Επίσης, το ΙΤΕ, μέσω του Δικτύου ΠΡΑΞΗ, ενός ειδικού μηχανισμού διαμεσολάβησης που έχει δημιουργήσει, με σημαντικότατη εμπειρία στη μεταφορά τεχνολογίας, παρέχει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών ενεργής υποστήριξης στους Έλληνες ερευνητές. Μάλιστα, σε ό,τι αφορά τη νεανική επιχειρηματικότητα και τη διευκόλυνση νέων ερευνητών για την αξιοποίηση των ερευνητικών τους προσπαθειών, το ΙΤΕ, μέσω του Δικτύου ΠΡΑΞΗ αλλά και του Τεχνολογικού Πάρκου Κρήτης, παρέχει μια σειρά από εργαλεία με στόχο την απλοποίηση των σχετικών διαδικασιών αλλά και την ουσιαστική ενίσχυση των ερευνητών.

Η επέκταση του Επιστημονικού και Τεχνολογικού Πάρκου Κρήτης στα Χανιά, είναι μια πρωτοβουλία που θα αποτελέσει θεμέλιο λίθο στη διαδικασία μετασχηματισμού και περαιτέρω ανάπτυξης του Επιστημονικού και Τεχνολογικού Πάρκου Κρήτης, και αναμένεται να έχει σημαντικό και ωφέλιμο αντίκτυπο για την οικονομία και την κοινωνία. Φιλοξενώντας στο Τεχνολογικό Πάρκο καινοτόμες εταιρείες και τεχνοβλαστούς, θα δημιουργεί ευκαιρίες αλληλεπίδρασης και ώσμωσης μεταξύ των ερευνητικών εργαστηρίων και του επιχειρηματικού κόσμου. Παράλληλα, φιλοδοξεί να αναβαθμίσει τη θέση της Κρήτης αλλά και ολόκληρης της Χώρας στον παγκόσμιο χάρτη της αξιοποίησης της νέας γνώσης και της καινοτόμου επιχειρηματικότητας.

Για μια στρατηγικής σημασίας συμφωνία κάνει λόγο ο Διευθυντής του ΕΤΕΠ Κρήτης, Δρ. Γιώργος Παπαμιχαήλ, ο οποίος αναφέρει ότι η επέκταση του Τεχνολογικού Πάρκου στα Χανιά είναι μια σημαντική εξέλιξη, αποτέλεσμα μιας συλλογικής και μακρόχρονης προσπάθειας, η οποία ευοδώθηκε με επιτυχία, με την στήριξη της Περιφέρειας Κρήτης.

Ο κ. Παπαμιχαήλ επισημαίνει ότι η πρόσφατη συνεργασία του ΙΤΕ με το Πολυτεχνείο για την δημιουργία νέων δομών φιλοξενίας και στήριξης καινοτόμων επιχειρήσεων, αναμένεται να στηρίξει τη νεοφυή επιχειρηματικότητα στα Χανιά και να συμβάλει στην τοπική οικονομία, μέσα από την δημιουργία και λειτουργία νέων ανταγωνιστικών επιχειρήσεων υψηλής προστιθέμενης αξίας. Επιπλέον, θα δημιουργήσει μια νέα προοπτική ανάπτυξης του οικοσυστήματος καινοτομίας και επιχειρηματικότητας στην Περιφέρεια Κρήτης, αναπτύσσοντας καταλυτικό ρόλο για την διασύνδεση της επιστημονικής έρευνας με την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα.

Στόχος της νέας θερμοκοιτίδας του ΕΤΕΠ Κρήτης στα Χανιά είναι η δημιουργία και καλλιέργεια ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος που θα παρακινεί, θα ενθαρρύνει και θα στηρίζει τη νεοφυή επιχειρηματικότητα. Θα εστιάζει στη φιλοξενία και υποστήριξη νέων καινοτόμων επιχειρήσεων από τον Ακαδημαϊκό χώρο αλλά και από το ευρύτερο επιχειρηματικό περιβάλλον της περιοχής, η οποία παρουσιάζει έντονη ερευνητική και επιχειρηματική δραστηριότητα. Συγχρόνως, θα παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες επιχειρηματικής ανάπτυξης και δικτύωσης, καθοδήγηση για την προστασία και διαχείριση της διανοητικής ιδιοκτησίας, εξεύρεση και πρόσβαση σε χρηματοδοτικά εργαλεία, καθώς επίσης και άλλες υπηρεσίες προσαρμοσμένες στις ανάγκες της εκάστοτε επιχείρησης και ακαδημαϊκής δραστηριότητας.

Κλείνοντας, ο κ. Παπαμιχαήλ αναφέρθηκε στην καλή συνεργασία του Τεχνολογικού Πάρκου με το Πολυτεχνείο Κρήτης τα τελευταία χρόνια και στην πολύτιμη συνεισφορά του τελευταίου για την επίτευξη της συμφωνίας.

Ο Διευθυντής του ΕΤΕΠ Κρήτης, Δρ. Γιώργος Παπαμιχαήλ

ΠΗΓΗ: Παρατηρητήριο Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας Κρήτης