Δημοσιεύτηκε 23 Αυγούστου, 2011

 

Παρατείνεται η ισχύς του προγράμματος ΕΤΕΑΝ για τη δανειοδότηση επιχειρήσεων


Παρατείνεται έως το τέλος του 2012 η ισχύς του εγγυοδοτικού προγράμματος του ΕΤΕΑΝ «Εγγύηση χαμηλότοκων δανείων για την κάλυψη δαπανών αγοράς πρώτων υλών, εμπορευμάτων και υπηρεσιών», μετά από την υπογραφή της σχετικής Κοινής Υπουργικής Απόφασης.

 
Πληροφορίες: ΕΤΕΑΝ, τηλ. 210-3311201, www.etean.com.gr

 

ΠΗΓΗ: ΕΤΕΑΝ