Παρουσίαση του Β΄ κύκλου της Ενιαίας Δράσης «ΕΡΕΥΝΩ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ»

Δημοσιεύτηκε 03 Απριλίου, 2019

Η Γενική Γραμματέας Έρευνας και Τεχνολογίας Π. Κυπριανίδου και η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής Δράσεων στους τομείς Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ) σας προσκαλούν σε Ενημερωτική Εκδήλωση για το Β΄ Κύκλο της Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ», που προκηρύχθηκε στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ και ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ (ΕΣΠΑ 2014 – 2020).
 
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο Ηράκλειο, την Τρίτη 9 Απριλίου 2019 και ώρες 09:30- 14:30, στο Αμφιθέατρο ΜΙΝΩΣ ΙΙ, του Ξενοδοχείου ΑΤΛΑΝΤΙΣ (Υγείας 2).
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο Ηράκλειο, την Τρίτη 9 Απριλίου 2019 και ώρες 09:30- 14:30, στο Αμφιθέατρο ΜΙΝΩΣ ΙΙ, του Ξενοδοχείου ΑΤΛΑΝΤΙΣ (Υγείας 2).
Την εκδήλωση θα τιμήσει με την παρουσία του ο Κ. Φωτάκης, Αναπληρωτής Υπουργός Έρευνας και Καινοτομίας ΥπΠΕΘ
 
Την εκδήλωση θα τιμήσει με την παρουσία του ο Κ. Φωτάκης, Αναπληρωτής Υπουργός Έρευνας και Καινοτομίας ΥπΠΕΘ
 
Πληροφορίες για την ατζέντα της Ημερίδας στο: www.eyde-etak.gr