Δημοσιεύτηκε 23 Νοεμβρίου, 2012

Ο διαγωνισμός διενεργείται στο πλαίσιο του έργου «Διασυνοριακή καθοδήγηση γα τη δικτύωση & ανάπτυξη νέων καινοτόμων επιχειρήσεων “MESUP (Mentoring Start Ups)”»

 

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Ημερομηνία ανάρτησης   23/11/2012

Καταληκτική ημερομηνία 13/12/2012