Δημοσιεύτηκε 28 Ιουλίου, 2011

Οι νέοι επιστήμονες από όλο τον κόσμο, οι οποίοι αναζητούν λύσεις σε πιεστικά ζητήματα που σχετίζονται με την έρευνα της βιωσιμότητας καλούνται να συμμετάσχουν στο διάσημο διαγωνισμό «Πράσινα ταλέντα» του γερμανικού Ομοσπονδιακού Υπουργείου Παιδείας και Έρευνας (BMBF).

Οι ταλαντούχοι νέοι ερευνητές (έως 35 ετών) από όλο τον κόσμο που ειδικεύονται στον τομέα της αειφόρου ανάπτυξης καλούνται να υποβάλουν αίτηση για τα «Πράσινα ταλέντα – Το Διεθνές Φόρουμ για το υψηλό δυναμικό στη Βιώσιμη Ανάπτυξη”. Ο διαγωνισμός θα δώσει την ευκαιρία σε 20 εξαίρετους επιστήμονες να συναντηθούν και να ανταλλάξουν απόψεις με τους κορυφαίους ειδικούς του σήμερα στον τομέα της αειφορίας στη Γερμανία. Ένα αποφασιστικό κριτήριο επιλογής είναι η καθοριστική συμβολή της έρευνας του υποψηφίου για την αντιμετώπιση των παγκόσμιων προκλήσεων όπως η κλιματική αλλαγή, η μείωση των ενεργειακών πόρων και η μαζική ρύπανση του περιβάλλοντος.

Οι νικητές του διαγωνισμού θα συμμετάσχουν σε ένα δεκαήμερο διεθνές επιστημονικό φόρουμ που θα λάβει χώρα το φθινόπωρο του 2011. Περιηγούμενοι τη Γερμανία, τα «Πράσινα ταλέντα» θα επισκεφθούν τα κορυφαία πανεπιστήμια, ερευνητικά ιδρύματα και εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον τομέα της αειφόρου ανάπτυξης. Θα συγκεντρώσουν συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με τις ερευνητικές δραστηριότητες στο χώρο και θα γνωρίσουν τις ευκαιρίες για συνεργασία με τους γερμανούς εταίρους. Το φόρουμ θα περιλαμβάνει και μεμονωμένες συναντήσεις με εμπειρογνώμονες, καθώς και πολιτιστικές εκδηλώσεις και την τελετή απονομής από το Γερμανικό Κοινοβούλιο (προς επιβεβαίωση) στο Βερολίνο.

Για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τις προϋποθέσεις συμμετοχής και τη διαδικασία, παρακαλώ επισκεφθείτε την ιστοσελίδα http://www.dialogue4s.de/en/338.php

ΟΙ αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν στην διεύθυνση greentalents@dlr.de έως τις 29 Ιουλίου 2011.

Υπεύθυνη επικοινωνίας:
Eleni Stavrianoudaki
General Secretariat for Research & Technology
International S&T Cooperation Directorate
Bilateral Relations Division
Mesogeion 14-18, GR-11527 Athens, Greece
e-mail: estavri@gsrt.gr
 

ΠΗΓΗ: ΓΓΕΤ