Δημοσιεύτηκε 01 Φεβρουαρίου, 2013

Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του ΕΣΠΑ

Επιπλέον, μπορείτε να δείτε εδώ ένα χρήσιμο συνοπτικό οδηγό του Προγράμματος, που αφορά στην Περιφέρεια Κρήτης