Πρόγραμμα Erasmus Νέοι επιχειρηματίες -Μια ακόμη επιτυχημένη επαγγελματική συνεργασία μεταξύ δυο επιχειρηματιών από την Ελλάδα & την Ισπανία

Δημοσιεύτηκε 11 Ιουνίου, 2020

Η Νέα Επιχειρηματίας από την Ισπανία, Ms Lucia Ramos Miramontes  με στόχο τη δημιουργία επιχείρησης στον κλάδο του σχεδίου, της διαφήμισης και του branding έχοντας ολοκληρώσει σχετικές σπουδές και ο Επιχειρηματίας Υποδοχής από την Ελλάδα, κ. Ευάγγελος Καραπέτσας με την επιτυχημένη επιχείρηση του «Another Circus» (https://www.anothercircus.com/) συμμετείχαν στο πρόγραμμα Erasmus for Young Entrepreneurs για έξι μήνες, από τον Οκτώβριο του 2019 μέχρι τον Απρίλιο του 2020.

Μάλιστα ο κ. Καραπέτσας έχει συμμετάσχει στο πρόγραμμα στο παρελθόν και προχώρησε και σε επόμενη «φιλοξενία» Νέου Επιχειρηματία κρίνοντας ότι τα οφέλη συμμετοχής στο πρόγραμμα για μια επιχείρηση υποδοχής είναι  σημαντικά.

Αδιαμφισβήτητα, η συνεργασία τους ήταν αμφίδρομα πολύτιμη και εποικοδομητική. H Νέα επιχειρηματίας δηλώνει ότι η συνεργασία της με τον Επιχειρηματία υποδοχής τη βοήθησε να εξελιχθεί και σε επαγγελματικό αλλά και σε προσωπικό επίπεδο.  

Είμαστε απόλυτα ικανοποιημένοι και για μια ακόμη επιχειρηματική δικτύωση που υποστήριξε ο φορέας μας ΙΤΕ/ΕΤΕΠ-Κ, ως τοπικό σημείο επαφής του προγράμματος #ErasmusEntrepreneurs

Λίγα λόγια από τους ίδιους τους συμμετέχοντες σχετικα με την εμπειρία τους:

Lucia :

“I decided to participate in the EYE program because after finishing my studies it was a way to get experience in a real company. I was interested in continuing to improve my skills in this field in order to have enough knowledge to work unifying product design with graphics.

My participation in the EYE programe offered me the opportunity to work within the field that I have studied for quite a long time. It also gave me the opportunity to work in English, something that in Spain would not be very common.”

Benefits achieved

“I have been in contact with new clients of European companies. Not only Greeks but I have worked for social networks in Germany, Romania and Portugal. Meeting different clients from other countries has given me the opportunity to learn to work with different methodologies for each of them.

 I have known how a design company is divided into its interior: different departments, coordinators and workspaces. Now I know that if I created a business I would need more people specialized in a specific field. I also understood the need for people with a degree in marketing within a design studio. Something that I had not considered until working within Another Circus. In short, speaking of my future business, the most rewarding thing has been learning how it works and the roles are divided within a study, working times and the internal organization of the company.”

This experience has been very rewarding for different reasons.

First of all, the opportunity to work in a real company and learn how to carry out a project that will be appreciated by a large number of viewers.
On the other hand, the fact of working in another language has been an achievement. All my colleagues have endeavored to interact with me in English and helped me to work in Greek when I needed it.

I have learned how to communicate abroad. Both my HE and all the members of the company have taught me how to do work effectively and have helped me both in the workplace and personally.

This business exchange relationship gave me the opportunity to learn new techniques in the use of 2D and 3D programs.”

Evangelos:

“Hosting Lucia was  great for both HE and NE sides. She immediately was integrated by our team and felt as being part of it for long before. We discussed from very first day a lot about her plan and it was crystal clear for us. We tried to involve her directly to important projects that she had the opportunity to familiarize herself with an agency’s structure, roles, methods, practices and tools. I personally made sure she would get the full clients’ brief before starting any creative execution so she has developed also an understanding on the strategic part of this business.

Lucia has her dream and vision in the creative industry and getting to know from inside how a Greek Agency works, will make it 100% easier for her to project it in her own way in her own country. She also realised how important soft skills are as long as discovered the potential of collaborating with other talents and backgrounds. We also highlighted to her from the very beginning how important it is for a creative  professional to truly understand his clients’ needs and work hard for their request and vision. Lucia understood this and proved it throughout her stay by working hard and deliver on time more than what was requested, on subjects that up to then she hasn’t ever before, by using tools and practices that most of the times where just introduced to her.

It was a 100% successful collaboration that we would wish would last far longer.”