Πρόσκληση για Ένταξη Επιχειρηματικών Ιδεών στο Έργο Smilies

Δημοσιεύτηκε 14 Ιουνίου, 2010

Το Επιμελητήριο Ρεθύμνης, στα πλαίσια υλοποίησης του έργου Smilies, συλλέγει εκδηλώσεις ενδιαφέροντος που αφορούν πιλοτικά έργα για την ανάπτυξη καινοτόμων διαδικασιών και προϊόντων στα νησιά της Μεσογείου.

Το Επιμελητήριο Ρεθύμνης ενδιαφέρεται να συνδράμει στην ανάπτυξη καινοτόμων επιχειρηματικών ιδεών προσφέροντας στήριξη μέσω συμβουλευτικών υπηρεσιών (συμπεριλαμβανομένης on-line καθοδήγησης μέσω κοινωνικών ιστοτόπων) και μέσω της δημιουργίας δικτύων σε ολόκληρη τη Μεσόγειο, προκειμένου να δοκιμαστούν νέες ιδέες για καινοτόμες περιφερειακές πολιτικές.

Οι ατομικές επιχειρήσεις, οι συνεταιρισμοί οποιαδήποτε μορφής, οι μικρές και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις καλούνται να υποβάλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος μέσω της συμπλήρωσης ερωτηματολογίου το αργότερο μέχρι και την Τετάρτη 7 Ιουλίου 2010