ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΝΕΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Δημοσιεύτηκε 24 Οκτωβρίου, 2016

Πραγματοποιήθηκε σύσκεψη για τη στήριξη της νεανικής επιχειρηματικότητας στην Περφέρεια Κρήτης.

Στην σύσταση επιτροπής που θα προετοιμάσει την οργάνωση ενός διευρυμένου συνεδρίου για την «έξυπνη» εξειδίκευση στις αρχές του 2017, προχωρά η Περιφέρεια Κρήτης, με στόχο την στήριξη κυρίως της νεανικής αλλά και της υφιστάμενης επιχειρηματικότητας.